Meteen naar de content

Waar is het huurrecht wettelijk geregeld?

Huren en recht "In welke wetboeken vind ik de wetten die over huurrecht gaan?"

De wettelijke regels over huur (van woonruimte) staan in een aantal wetten. Het belangrijkste staat in het Burgerlijk Wetboek (BW), in titel 4 van boek 7.

  • Vanaf artikel 201 gaat het over wat huur precies is en over wederzijdse rechten en plichten.
  • Artikelen 201 t/m 231 gaan over huurovereenkomsten in het algemeen
  • Vanaf artikel 232 gaat het over huren van woonruimte.
  • Vanaf artikel 290 over huren van bedrijfsruimte.

Servicekosten

In het Besluit Servicekosten staat welke woonservicekosten er mogelijk zijn.

Onderhoud

Het Besluit Kleine Herstellingen regelt de onderhoudsverdeling tussen huurder en verhuurder. Ofwel: wie moet voor welk onderhoud betalen?

Huurprijzen

Als het gaat over huurprijs, huurverhoging en betaalbaarheid van huren zijn van belang:

Woonruimteverdeling

Regels over woonruimteverdeling staan in de Huisvestingswet van 2014.

Huurdersorganisaties

De positie van huurdersorganisaties is geregeld in:

Gewijzigd: 8 november 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.