Meteen naar de content

Wanneer mag verhuurder incassokosten vragen?

Huren en geld Ik heb een huurachterstand van 2 maanden. Mijn verhuurder heeft direct een incassobureau ingeschakeld, zonder eerst een betalingsherinnering of aanmaning te sturen. Het incassobureau eist betaling binnen 7 dagen, plus ‘buitengerechtelijke incassokosten’. Moet ik dit betalen?

Nee. je verhuurder had eerst een aanmaning moeten sturen.

Wet regelt maximum

Het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten regelt dat er een wettelijk maximum is voor incassokosten. Dat moet bescherming bieden tegen onredelijk hoge kosten. De wet trad in juli 2012 in werking, en geldt voor alle schulden die sinds die tijd ontstaan zijn.

Hoogte afhankelijk van schuld

De wet schrijft voor dat incassokosten nooit lager kunnen zijn dan € 40. Hoe hoog de kosten kunnen oplopen hangt af van de hoogte van de schuld. Is de schuld lager dan € 2.500? Dan mag de schuldeiser maximaal 15% van de schuld aan incassokosten vragen.

Eerst aanmaning, dan pas incassokosten

‘Buitengerechtelijke kosten’ zijn alle extra kosten die een schuldeiser maakt om een schuldenaar de rekening te laten betalen. Daar vallen incassokosten dus ook onder. Maar voor een schuldeiser incassokosten mag vragen, moet er eerst een aanmaning verstuurd worden. Daar moet op staan:

 • dat je binnen 14 (of meer) dagen moet betalen
 • dat er incassokosten volgen als je niet op tijd betaalt
 • hoe hoog de incassokosten zullen zijn

De verhuurder was dus te vroeg met in rekening brengen van incassokosten. Je had eerst een aanmaning moeten krijgen.

Wat doen bij onterechte incassokosten?

Ontvang je een brief van een incassobureau waarin ten onrechte incassokosten worden gevraagd vanwege huurachterstand?

 • Probeer zo snel mogelijk je huurachterstand te voldoen.
 • Neem direct contact op met het incassobureau én met je verhuurder.
 • Laat incassobureau en verhuurder schriftelijk weten dat je nooit een aanmaning van de verhuurder kreeg. En dat je daarom ook geen incassokosten hoeft te betalen.
 • Laat hen ook weten dat je de huurachterstand hebt voldaan. Of dat je verzoekt om een betalingsregeling.

Wettelijk maximumbedrag

Incassokosten mogen zoals gezegd nooit hoger zijn dan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40. Maar wat als je schuld hoger is dan € 2.500?

 • Over het bedrag tussen € 2.500 en € 5.000 betaal je maximaal 10% incassokosten
 • Over het bedrag tussen € 5.000 en € 10.000 is dat maximaal 5%
 • Tussen € 10.000 en € 190.000 is het maximaal 1%
 • Boven de € 200.000 maximaal 0,5%.

Het wettelijke maximumbedrag aan incassokosten is € 6.775. Dat is alleen aan de orde als je een betalingsachterstand van enkele tonnen zou hebben. In de praktijk gaat het dan vooral om bedrijven.​

Gewijzigd: 26 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.