Meteen naar de content

Wanneer moet de cv-ketel worden onderhouden?

Goed en veilig wonen In de gebruikershandleiding van mijn cv-ketel staat dat een jaarlijkse inspectie van de cv aan te bevelen is en dat om de twee jaar een onderhoudscontrole verplicht is. Mijn verhuurder meent dat dit laatste slechts om de drie jaar hoeft plaats te vinden; er is ook geen jaarlijkse inspectie. Waar kan ik vinden wie gelijk heeft en hoe het precies geregeld is?

Je verhuurder mag er voor kiezen om ruimere termijnen te hanteren voor onderhoud en controle van de cv-ketel.

Reparaties voor rekening verhuurder

Dat daardoor de kans op mankementen toeneemt is een risico dat hij neemt. De cv-ketel hoort namelijk bij het gehuurde – als je de ketel niet zelf hebt gekocht en aangelegd – en het onderhoud en eventueel noodzakelijke reparaties eraan zijn voor rekening van de verhuurder. De huurder is alleen verantwoordelijk voor het bijvullen van water, het ontluchten van de installatie en het opnieuw opstarten na uitval.

Tweejaarlijks onderhoud geen verplichting

De verhuurder doet er uiteraard verstandiger aan de aanwijzingen uit de gebruikershandleiding wél te volgen, om de kans op gebreken aan de ketel zo beperkt mogelijk te houden. Dan hoeft hij waarschijnlijk ook minder vaak of helemaal niet langs te komen om mankementen aan de ketel te herstellen die door jou bij hem zijn gemeld. Maar verplicht om de aanbevelingen voor inspectie en onderhoud te volgen is de verhuurder niet.

Contract tussen verhuurder en installatiebedrijf

Als de handelswijze van de verhuurder gevolgen heeft voor een eventueel onderhoudscontract tussen de verhuurder en het installatiebedrijf dat de ketel heeft geïnstalleerd en/of onderhoudt, is dat een kwestie waar je als huurder buiten staat.

Gewijzigd: 7 augustus 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.