Meteen naar de content

Wat is een all-in huur?

Huren en geld Is het bij kamers normaal dat je één bedrag betaalt voor huur, gas, elektra en overige kosten? Voor mijn kamer betaal ik iedere maand huur waar alles in zit, maar vrienden van me krijgen wel een aparte rekening voor gas en licht. Als ik dat ook wil, hoe regel ik dat dan?

Je betaalt inderdaad een all-in huur. Daarvan is sprake als je één bedrag betaalt voor zowel de huur als overige kosten. Bij een all-in huur heeft de ver­huurder geen uitsplitsing gemaakt in kale huur, servicekosten en nutsvoorzieningen, waardoor je als huurder niet weet hoe hoog je kale huur is, wat je betaalt als voorschot voor servicekos­ten en hoeveel je kwijt bent voor gas en licht. Dat maakt het onmogelijk voor jou om deze bedragen op juistheid te controleren.

Uitsplitsen

Je kunt je verhuurder vragen de huur te splitsen in kale huur, nutsvoorzieningen en overige kosten. Als je verhuurder dit weigert dan kun je bij de Huurcommissie een procedure starten om duidelijk­heid te krijgen. Op verzoek van de Huurcommissie zal de verhuurder meestal wel snel met een uitsplitsing komen. Komt er geen uitsplitsing, dan stelt de Huurcommis­sie de kale huurprijs en het voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen vast­. De huurprijs wordt dan bepaald op 55% van je huidige all-inhuur en het voorschot voor servicekosten en nutsvoorzieningen op 25% van je huidige all-inhuur. De door de Huurcommissie vastgestelde huurprijs en het voorschot voor de service­kosten gelden vanaf de eerste van de maand nadat de Huurcommissie het verzoek tot splitsing van de all-in huur heeft ontvangen.

Geen huurverhoging bij all-in huur

Zolang de kale huur en de overige kosten niet zijn uitgesplitst, kun je een voorstel tot huurverhoging met succes weigeren. Omdat de kale huur in jouw geval niet bekend is, kun je immers ook niet beoordelen of het huurverhogingsvoorstel redelijk is.

Is de nieuwe huurprijs van je kamer redelijk?

Als je een verzoek gaat doet om de huurprijs te splitsen is het belangrijk dat je direct ook kritisch kijkt naar de nieuwe kale huurprijs die je volgens de normen van de Huurcommissie gaat betalen. Is de all-inhuur die je nu betaalt erg hoog? Dan kan 55% van dit bedrag nog steeds meer zijn dan wat maximaal redelijk is volgens het puntenstelsel voor kamers. In dat geval moet je er zelf om denken bij de Huurcommissie een extra procedure te starten om je kale huurprijs omlaag te krijgen.

Gewijzigd: 13 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.