Meteen naar de content

Wat is een huisvestingsvergunning?

Huren en recht De gemeente waar ik wil gaan wonen, verlangt een huisvestingsvergunning. Wat is dat en hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

Een huisvestingsvergunning is een schriftelijke beslissing van de gemeente dat je in een bepaalde huurwoning mag gaan wonen. Een gemeente kan een huisvestingsvergunning verplicht stellen met de bedoeling schaarse of goedkope woonruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Niet alle gemeenten vragen een huisvestingsvergunning. Informeer bij de gemeente waar je een woning zoekt, of er een vergunning nodig is. Als dat het geval is, dan zijn de risico’s van huren zonder huisvestingsvergunning groot. Dit is verboden en de gemeente kan via de rechter afdwingen dat je de woning weer moet verlaten.

Wanneer nodig?

Een vergunning kan verplicht zijn voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte met een huurprijs tot een bepaalde, door de gemeente vastgestelde bovengrens. In de praktijk wordt vaak aangesloten bij de huurtoeslaggrens. Een huisvestingsvergunning is niet nodig als het gaat om inwoning of als je een kamer bij een hospita huurt.

Waar aanvragen?

De huisvestingsvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je wilt gaan wonen. Soms zorgt de verhuurder ervoor dat je het aanvraagformulier tegelijk met het huurcontract kunt ondertekenen.

Welke criteria?

Bij een huisvestingsvergunning wordt vaak gekeken naar:

Maximum inkomen

Het belangrijkste criterium voor een huisvestingsvergunning is het maximuminkomen dat je mag verdienen, zodat goedkopere woningen aan huishoudens met een relatief laag inkomen kunnen worden gegund. In wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, mogen ook minimum-inkomenseisen worden gesteld op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Deze wet (ook wel ‘Rotterdamwet’) is omstreden.

Grootte huishouden

Ten tweede kunnen er regels zijn voor de grootte van het huishouden en de grootte van de woning waarvoor je in aanmerking kunt komen. Daardoor kan een alleenstaande bijvoorbeeld alleen in aanmerking komen voor een één- of tweekamerwoning.

Economische binding

Verder kunnen gemeenten voorrang geven aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding. Er is sprake van economische binding als je bijvoorbeeld betaald werk hebt in de desbetreffende gemeente of daar een studie volgt. Van maatschappelijke binding is bijvoorbeeld sprake als mensen lange tijd in een gemeente hebben gewoond en er willen terugkeren.

Gewijzigd: 22 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.