Meteen naar de content

Wat kunnen we doen tegen (brom)fietsen op de galerij?

"We vragen ons af wat we als bewonerscommissie kunnen doen tegen de overlast van (brom)fietsen. Kan in het huurcontract een boete worden opgenomen voor het stallen van (brom)fietsen op de galerij? Of kunnen we de brandweer inschakelen als de (brom)fietsen in de weg staan?"

Het is mogelijk om in de ‘huisregels’ – meestal zijn dat de algemene voorwaarden die bij de huurovereenkomst horen – een boete op te nemen op overtreding van die regels. Zo nodig kunnen de algemene voorwaarden daarvoor worden aangepast. Maar de vraag is of een boete helpt.

Gemeentelijke regels

De brandweer, of beter gezegd de gemeente, heeft taken om toe te zien op de veiligheid van woongebouwen. En moet de gemeentelijke regels handhaven, bijvoorbeeld die van de (algemene) plaatselijke verordening(en). Informeer gerust naar de regels bij de gemeente. Die kan in principe in actie komen tegen overtreders. In de gemeente Veenendaal bijvoorbeeld moest de verhuurder van een woningcomplex een einde maken aan obstakels op de galerijen. Dit vanwege de brandveiligheid, op straffe van een dwangsom.

Redelijke huisregels

De Woonbond is geen voorstander van boetes in de algemene voorwaarden. Maar we vinden wel dat huurders zich aan die voorwaarden moeten houden, voor zover de ‘huisregels’ redelijk zijn. Als (brom)fietsen de uitgang of vluchtwegen blokkeren lijkt ons de veiligheid in het geding. Een verbod op (brom)fietsen op de galerij is dan redelijk. Zeker als huurders voor het stallen van hun (brom)fiets ook gebruik kunnen maken van een berging. De verhuurder kan bij herhaalde overtredingen van de algemene voorwaarden in actie komen. In het uiterste geval kan ze om die reden zelfs om ontbinding van de huurovereenkomst vragen. En dus om ontruiming van de woning bij de rechter. Voor het zover is zullen bewoners door de verhuurder op overtreding van de regels gewezen moeten worden. Met een bijbehorende waarschuwing als ze toch doorgaan.

Onderling overleg

Het is verstandig om als bewonerscommissie dit probleem eerst onderling te bespreken. Daarna met de huurders in het complex en vervolgens met de verhuurder. Op basis daarvan kan dan wellicht tot een plan van aanpak worden gekomen.

Gewijzigd: 1 december 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.