Meteen naar de content

Wat kunnen wij doen tegen hondenoverlast?

"In veel huurcontracten in ons complex staat dat het verboden is honden te houden in het appartement. Tot onze verbazing heeft de verhuurder onlangs toch een woning verhuurd aan iemand met een hond. Aan ons verzoek om spoedoverleg hierover wordt niet voldaan. Wat kunnen we als huurdersorganisatie doen?"

Basisregel is dat het hebben van een huisdier in principe een persoonlijke zaak is, waar de verhuurder buiten staat. Daarom is een algemeen honden- of huisdierenverbod in een huurcontract meestal een onredelijke bepaling, heel bijzondere situaties wellicht uitgezonderd. Wel een redelijke bepaling in het huurcontract is dat huisdieren zijn toegestaan, mits ze geen overlast veroorzaken.

Overlastveroorzaker aanspreken

Een hondenbezitter die van dezelfde verhuurder huurt kan door de verhuurder op overlast door de huisdier(en) worden aangesproken. Dat kan op grond van de bepaling in het huurcontract dat huisdieren geen overlast mogen veroorzaken. Of als die bepaling ontbreekt, op grond van de algemene wettelijke plicht dat een huurder zich als een goed huurder moet gedragen. En dat doet de huurder niet als zijn huisdier(en) voor (geluids)overlast zorgen.

Procedure door de verhuurder

Bij structurele wanprestatie door de hondenbezitter, dus als de (ernstige) overlast blijft voortduren, kan de verhuurder een ontbindingsprocedure tegen de huurder starten. De huurder zelf zal door de rechter niet zo snel op straat worden gezet. Maar het is al wel voorgekomen dat een hond van een huurder uit de woning moest worden verwijderd.

Sommeren tot overleg

Als de huurdersorganisatie vindt dat overleg niet kan wachten moet ze de verhuurder schriftelijk sommeren tot eerder overleg. En de noodzaak daartoe onderbouwen, bijvoorbeeld omdat de overlast de spuigaten uitloopt. Daarbij kan de huurdersorganisatie zo nodig dreigen met een rechtszaak tegen de verhuurder, als die tekort blijft schieten in zijn wettelijk plicht om een gebrek te verhelpen, in dit geval het doen stoppen van de (geluids)overlast door de hond(en) van een huurder.

Gewijzigd: 1 december 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.