Meteen naar de content

Welke huurverhoging na woningverbetering?

Goed en veilig wonen "Zijn er richtlijnen voor een huurverhoging bij het aanbrengen van voorzieningen of mag iedere verhuurder dit naar eigen inzicht bepalen?"

Verhuurders zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat een tussentijdse huurverhoging vanwege verbeteringen in of aan de woning ‘in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder gemaakte kosten van deze ingrepen, veranderingen of toevoegingen’. Dat zegt Artikel 255 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Huurverhoging inzichtelijk maken

Je verhuurder moet transparant kunnen welke kosten er verbonden waren aan de woningverbetering. Anders kun je niet nagaan of de voorgestelde huurverhoging naar jouw mening redelijk is. Je verhuurder is niet wettelijk verplicht om je inzage te geven in de investeringskosten, maar het spreekt vanzelf dat de verhuurder deze inzage wel geeft als je daar om vraagt.

Kosten verbeteringen gedeeld door levensduur

Een redelijke huurverhoging komt globaal neer op kosten voor het aanbrengen van de verbeteringen (aanschafkosten, arbeidsloon, financieringskosten) gedeeld door de reële levensduur in jaren van de verbeteringen. Dat bedrag deel je vervolgens door twaalf om tot een huurverhoging per maand te komen. In die berekening is sprake van de wettelijk vereiste relatie tussen investeringskosten en huurverhoging.

Huurverhoging laten toetsen

Als huurder van een sociale huurwoning kun je de huurverhoging laten toetsen door de Huurcommissie. Dat is aan te raden als je de voorgestelde huurverhoging onredelijk hoog vindt. Of als je verhuurder niet of onvoldoende duidelijk maak hoe de huurverhoging tot stand kwam. De Huurcommissie bepaalt dan of de hoogte van de huurverhoging redelijk is en zo niet, wat dan wel een redelijk bedrag is. Laten toetsen van de huurverhoging moet binnen drie maanden nadat de verbeteringen zijn aangebracht.​

Gewijzigd: 22 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.