Meteen naar de content

Welke servicekosten moet ik betalen?

Huren en geld "Naast de 'kale huur' die mijn verhuurder maandelijks aan mij in rekening brengt, zie ik ook een bedrag voor 'voorschot servicekosten'. Wat zijn servicekosten eigenlijk en welke soort kosten mogen er wel of juist niet aan mij worden doorberekend door de verhuurder?"

Servicekosten zijn kosten die verhuurders in rekening mogen brengen voor diensten en activiteiten die ze aan huurders leveren. Verhuurders die rekeningen betalen voor bijvoorbeeld gas, water en elektra van huurders, of schoonmaak van het trappenhuis, mogen de kosten van deze ’service’ aan huurders doorbereken. De meest voorkomende servicekosten staan in een wettelijke regeling die het Besluit servicekosten heet.

Meest voorkomende servicekosten

Verhuurders mogen alleen servicekosten in rekening brengen voor leveringen en diensten die ze eerst zelf betalen en daarna verrekenen met huurders. De meest voorkomende servicekosten zijn:

 • gas (stookkosten), water en elektra;
 • onderhoud dat wettelijk voor rekening van de huurder is, de ‘kleine herstellingen’;
 • glasverzekering;
 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten;
 • elektra gemeenschappelijke voorzieningen (verlichting, lift);
 • de huismeester, voor zover die taken uitvoert die in het belang zijn van de huurder;
 • btw over service waarvoor de verhuurder ook btw heeft moeten betalen;
 • administratiekosten.

Onderdeel van kale huurprijs

Zaken waarvoor een huurder al huur betaalt, mogen niet ook nog eens als servicekosten in rekening worden gebracht. Want dan zou er tweemaal voor hetzelfde worden betaald. Het is dus belangrijk om te weten wat er al tot de kale huurprijs hoort. Het gaat dan o.a. om:

 • zogenoemd verhuurdersonderhoud, waaronder onderhoud aan lift, hydrofoor, stortkoker en overige mechanische installaties;
 • aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen;
 • openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestratingen;
 • herstel van schade door vernielingen in gemeenschappelijke ruimten;
 • onroerendezaakbelasting (ozb);
 • premie voor de opstalverzekering;
 • beheer en administratiekosten van de woonruimte;
 • kosten van de huismeester, voor zover diens taken in het belang zijn van de verhuurder.

Kleine herstellingen

Onderhoud dat wettelijk voor rekening van de huurder komt, de zogenoemde ‘kleine herstellingen’, zijn bijvoorbeeld:

 • ontstoppen van de binnenriolering;
 • klein onderhoud aan geiser of boiler;
 • schoorsteenvegen;
 • schoonmaken van dakgoten.

Als de verhuurder zulke klusjes doet, mogen deze in de servicekosten worden opgenomen. Maar alleen als de huurder deze klusjes ook zelf zou kunnen doen.

Voor wijziging servicekosten 70% instemming nodig

Servicekosten mogen alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Als minstens 70% van de huurders met een wijzigingsvoorstel van de verhuurder instemt, zijn alle huurders hieraan gebonden. Wel kan een huurder die niet heeft ingestemd, de redelijkheid van de voorgestelde wijziging laten toetsen door de kantonrechter. Dit moet binnen acht weken nadat de verhuurder schriftelijk heeft laten weten dat de meeste huurders hebben ingestemd met de voorgestelde wijziging. Laat de huurder dit na? Dan zal ook deze huurder de verandering in het servicekostenpakket moeten accepteren.

Gewijzigd: 10 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.