Meteen naar de content

Wie is de eigenaar van mijn woning?

Huurdersorganisatie "Is het normaal dat de huurdersvereniging in mijn complex nooit overleg heeft met de eigenaar? En hoe kom ik er achter wie de eigenaar is?"

In de commerciële huursector is het gebruikelijk dat huurders geen rechtstreeks contact hebben met de eigenaar van hun woning. Vaak is er een beheer- of makelaarskantoor waar huurders de huurovereenkomst tekenen, de huur aan overmaken en naartoe bellen met reparatieverzoeken. De naam van de eigenaar staat vaak wel in het huurcontract. Als dat niet zo is, of als het pand van eigenaar is gewisseld door een verkoop, kun je via de website van het Kadaster achterhalen wie de huidige eigenaar is.

Huurdersorganisatie overlegt met beheerder

Huurdersorganisaties uit de commerciële huursector overleggen bijna altijd met de beheerder, niet met de eigenaar van hun complex. Als de beheerder nauwelijks beslissingsbevoegdheid heeft over onderhoud en huurbeleid kan dat een stroperig proces zijn. Alles wat de huurdersorganisatie vraagt moet dan via de beheerder bij de eigenaar worden neergelegd. Met een beroep op de Overlegwet valt daar helaas niets aan te doen. Die wet geeft eigenaren de mogelijkheid om het overleg met huurdersvertegenwoordigers over te dragen aan een gevolmachtigde persoon of bedrijf.

Vraag om kopie beheerovereenkomst

Overlegt je organisatie alleen met de beheerder van het complex en nooit met de eigenaar? Dan zul je willen weten wat nu precies de bevoegdheden van de beheerder zijn. Deze bevoegdheden horen vastgelegd te worden in een beheerovereenkomst tussen de verhuurder en de beheerder. Als huurdersorganisatie kun je om een kopie van deze overeenkomst verzoeken.

Eenmalig overleg met eigenaar

Stokt het overleg met de beheerder? Dan kan het zinnig zijn om de eigenaar te verzoeken éénmalig overleg te voeren over een aantal geschilpunten. Uiteindelijk blijft de eigenaar eindverantwoordelijk voor wat er met de woningen gebeurt.

Gewijzigd: 26 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.