Meteen naar de content

Wie moet aanslag lokale heffingen betalen?

Huren en geld "Ik krijg aanslagen voor heffingen van de gemeente en het waterschap. Moet ik die als huurder betalen of hoort mijn verhuurder dat te doen?"

Als je een zelfstandige woning huurt ontvang je zelf aanslagen van je gemeente en het waterschap. Huur je kamers (onzelfstandige woonruimte) dan hoort je verhuurder deze aanslagen te krijgen. Ben je kamerbewoner en stuurt je gemeente of het waterschap toch een aanslag? Maak dan bezwaar bij je gemeente of het waterschap.

Heffingen van de gemeente

In bijna alle gemeenten moeten huurders afvalstoffenheffing betalen. In ongeveer de helft van de gemeenten betalen huurders ook rioolheffing. Een andere bekende gemeentelijke heffing is onroerendezaakbelasting (OZB). Dat is een belasting voor huiseigenaren. Als huurder hoef je nooit OZB te betalen. Verhuurders mogen de OZB ook niet doorbelasten aan huurders.

Heffingen van het waterschap

Huurders moeten ook heffingen betalen aan het waterschap dat in hun gemeente actief is. Het gaat dan om ‘zuiveringsheffing’ en om de ‘watersysteemheffing ingezetenen’.

Op kamers? Dan krijgt verhuurder aanslag

Huur je onzelfstandige woonruimte? Dan gaat de aanslag voor deze heffingen niet naar jou als kamerbewoner, maar naar je verhuurder. Je verhuurder mag die heffingen vervolgens met je verrekenen. Het gaat dan alleen om de heffingen die huurders moeten betalen. Heffingen voor huiseigenaren -zoals de OZB en de ‘watersysteemheffing gebouwd’- mag je verhuurder niet aan huurders doorbelasten.

Check of je gemeente rioolheffing vraagt aan huurders

 

In ongeveer de helft van de gemeenten betalen huurders rioolheffing. Is dat in jouw gemeente ook zo? Alleen dan mag je verhuurder de rioolheffing doorbelasten. Vraagt jouw gemeente alleen rioolheffing aan huiseigenaren? Dan mag doorbelasten juist niet.

Laag inkomen? Vraag om kwijtschelding

Huur je zelfstandige woonruimte en heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Als kamerbewoner kun je geen kwijtschelding krijgen. Dit omdat niet jij, maar je verhuurder de aanslag krijgt.

Gewijzigd: 22 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.