Meteen naar de content

Wij hebben muizenoverlast. Wat nu?

Goed en veilig wonen Vanwege muizenoverlast die wij al aanzienlijke tijd hebben heeft mijn vrouw contact opgenomen met de woningcorporatie. Ze kreeg als antwoord dat ze niks voor haar konden betekenen. Wij moesten maar een kat nemen. Dat vind ik belachelijk. Wat kunnen we nu doen?

Als je last hebt van muizen of ander ongedierte ben je in principe zelf aansprakelijk voor het verhelpen van dit probleem. Volgens de wet dien je dan een ‘kleine herstelling’ te verrichten die luidt: ‘het bestrijden van ongedierte, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte’. Dit staat in een wettelijke regeling die het ‘Besluit kleine herstellingen’ heet.

Bouwkundige oorzaak

Je mag van de verhuurder (schriftelijk) verlangen dat deze het probleem aanpakt en oplost als de oorzaak ‘bouwkundig’ is. Bijvoorbeeld omdat de muizen door gaten in de muren of andere mankementen aan de woning of het complex vrije entree hebben. Het probleem doet zich dan doorgaans ook in andere woningen voor. Het is belangrijk dat je (zo goed mogelijk) bewijst dat er sprake is van een bouwkundige oorzaak, anders zal eventueel de Huurcommissie en/of de rechter niet zomaar aannemen dat dit het geval is.

Geen noemenswaardige kosten

Daarnaast mag het door huurders bestrijden van de muizen ook niet gepaard gaan met ‘noemenswaardige’ kosten. Helaas is moeilijk aan te geven wanneer daarvan sprake is. In principe is het bestrijden van de muizenoverlast voor rekening van de verhuurder zodra je daarvoor wél noemenswaardige kosten moet maken.

Misplaatste grap

De suggestie van de corporatie dat je maar een kat moet nemen kun je als een misplaatste grap beschouwen. Van veel niveau en het serieus nemen van huurders geeft de opmerking in ieder geval geen blijk.

Gewijzigd: 21 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.