Meteen naar de content

Is zorgwoning hetzelfde als serviceflat?

Huren en recht Is wat vroeger een 'serviceflat' heette hetzelfde als een 'zorgwoning'? En klopt het dat 'zorgwoningen' in 2015 extra woningwaarderingspunten kregen en daarmee een hogere maximaal toegestane huur?

In de puntenwaardering voor zelfstandige huurwoningen kregen zogenaamde ‘zorgwoningen’ per 1 oktober 2015 inderdaad extra punten. Wanneer een woning volgens de regels van het puntenstelsel een ‘zorgwoning’ was, kon het puntentotaal met 35% worden verhoogd. Daardoor werd ook de maximaal toegestane huurprijs hoger.

Vóór 1 oktober 2015 gold deze toeslag van 35% uitsluitend voor ‘serviceflatwoningen’. Om te bepalen of een woning een ‘serviceflatwoning’ was golden andere regels dan de regels die tegenwoordig bepalen of een woning een ‘zorgwoning’ is.

Wat is een zorgwoning?

Een ‘zorgwoning’ is een zelfstandige huurwoning (in een woongebouw), geschikt en bestemd voor mensen met een fysieke beperking.

  • In de (toegang naar) de woning ontbreken trappen. Daardoor is de woning toegankelijk met rollator of rolstoel.
  • De gangen in de woning zijn minimaal 1.20 meter breed
  • Als de woning drempels heeft van 20 cm of hoger is er een lift of hellingbaan om deze drempels te vermijden.
  • Er is een noodoproepinstallatie aanwezig
  • In het woongebouw is een gemeenschappelijke ruimte om te eten of te recreëren.

Vroegere serviceflat niet altijd zorgwoning

Om te bepalen of een woning een ‘serviceflatwoning’ was gold een lange lijst regels. Op die lijst kwamen géén specifieke regels voor toegankelijkheid voor. Daarom voldoen niet alle vroegere ‘serviceflatwoningen’ aan de regels die tegenwoordig voor een ‘zorgwoning’ gelden. Vroegere ‘serviceflatwoningen’ die volgens de nieuwe regels géén zorgwoning zijn mogen geen 35% puntentoeslag meer krijgen.

Gewijzigd: 26 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.