Bezwaar wegens ziekte of handicap

Heeft iemand in je huishouden een chronische ziekte of handicap? En vraagt je verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging van 50 of 100 euro per maand? Dan kun je misschien met succes bezwaar maken.

Voor huishoudens waarin minstens één van de bewoners een handicap of chronische ziekte heeft, is er een uitzonderingsregeling.  Wanneer je aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoet kun je daar een beroep op doen.  

Voorwaarden:

  • De zorgbehoevende krijgt minimaal 10 uur per week verzorging of verpleging en er is een indicatie afgegeven waarin staat dat die zorg voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
  • Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar de zorgbehoevende ontvangt die zorg niet omdat de partner of huisgenoot al mantelzorg levert.
  • De woning is aangepast aan de ziekte of de handicap, en voor die woningaanpassing is een WMO- of WVG-beschikking afgegeven.
  • De zorgbehoevende heeft een indicatie voor ADL-assistentie (hulp bij handelingen als eten, wassen of toiletgang).
  • De zorgbehoevende heeft een indicatie voor verblijf in een instelling, maar woont thuis.
  • De (huis)arts van de zorgbehoevende kan schriftelijk bevestigen dat hij of zij blind is.

De letterlijke tekst van deze regeling staat in de Staatscourant 2014, nr. 37003 en Staatscourant 2015, nr. 9756.

Als je kunt aantonen dat je aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet mag de inkomensafhankelijke huurverhoging (van 50 of 100 euro) niet doorgaan. In plaats daarvan volgt dan meestal een reguliere huurverhoging van 2,3%. Dit is minder dan 50 of 100 euro.

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen