Huurdersorganisatie of bewonerscommissie?

Groep mensen

Zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies zijn organisaties van huurders. Zo bekeken zijn het allebei huurdersorganisaties. Het verschil is dat een 'huurdersorganisatie' formeler georganiseerd is en meer huurders vertegenwoordigt dan een 'bewonerscommissie'.

Met een huurdersorganisatie wordt meestal een organisatie bedoeld die alle huurders in het werkgebied van een (of meer) verhuurder(s) vertegenwoordigt. Er kan ook een koepelorganisatie mee bedoeld worden, waarin meerdere organisaties van huurders met elkaar samenwerken. Een 'bewonerscommissie' heeft een (veel) kleiner werkgebied. Die vertegenwoordigt specifiek de huurders van één wooncomplex, of een aantal wooncomplexen.

De onderwerpen waarmee huurdersorganisaties en bewonerscommissies zich bezighouden verschillen. Huurdersorganisaties overleggen met verhuurders over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in hun werkgebied aangaat. Zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, onderhoud- en renovatiebeleid, eventuele verkoopplannen en servicekostenbeleid. Als gemeenten en verhuurders prestatieafspraken maken zijn het huurdersorganisaties die daar namens huurders bij betrokken zijn.

Bewonerscommissies houden zich met de belangen van huurders in hun eigen complex bezig. Vaak gaat dat om hele concrete belangen. Zoals te hoge servicekosten, onderhoudsklachten of de leefbaarheid in het complex. Overleg met de verhuurder hebben bewonerscommissies ook, maar dat beperkt zich tot zaken die in het complex spelen. De naam 'bewonerscommissie' wordt vooral gebruikt als het om huurders van een woningcorporatie gaat. Als huurders van een commerciële verhuurder zich op complex- of wijkniveau organiseren noemen zij zich vaak 'huurdersvereniging' of 'bewoners(belangen)vereniging'

Zowel huurdersorganisaties, huurdersverenigingen als bewonerscommissies kunnen lid zijn van de Woonbond. Commissies die op complexniveau werken zijn meestal 'indirect lid'. Zij zijn lid van de Woonbond omdat de huurdersorganisatie waar zij bij zijn aangesloten voor hun lidmaatschap betaalt.

belangenbehartiging
huurdersorganisatie
huurderswerk

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen