Rechten huurdersorganisaties

Drie mensen in overleg

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (kortweg Overlegwet of WOHV), die bestaat sinds 1 december 1998.  In de Woningwet 2015 staan een aantal nieuwe rechten, die uitsluitend gelden voor huurdersorganisaties in de corporatiesector.

Overlegwet

Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties (en bewonerscommissies) rechten en bevoegdheden bij tal van onderwerpen

  • recht op informatie
  • recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies
  • instemmingsrecht

Welk recht in welke situatie geldt af van het onderwerp. Alleen bij het servicekostenbeleid heeft een huurdersorganisatie instemmingsrecht. Daarnaast hebben huurdersorganisaties ook recht op (financiële) ondersteuning om hun werk te kunnen doen.

Naast rechten zijn er volgens de Overlegwet ook een aantal plichten.

  • Een huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting)
  • Het bestuur van een huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen door de achterban
  • De organisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat ze moet kunnen aantonen namens de huurders te spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar standpuntbepaling, ze schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders en ze geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, de kans om zich bij haar aan te sluiten. 

Aan een bewonerscommissie worden minder eisen gesteld. Ze hoeft geen rechtspersoon te zijn en geen gekozen bestuur te hebben, maar moet wel aan de andere drie eisen voldoen. De Woonbond heeft een uitgebreide brochure over de Overlegwet.

Woningwet 2015

Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden.

  • Ze mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen
  • Ze kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie
  • Ze hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties
  • Ze zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale ‘prestatieafspraken’ op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.

 

belangenbehartiging
huurdersorganisatie
huurderswerk
overlegwet
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen