Meteen naar de content

Protest Aedes en Woonbond bij bezuiniging huurtoeslag

Huren en geld Het kabinet wil geld weghalen dat bestemd is voor de huurtoeslag. Voor Aedes en de Woonbond is dit onacceptabel, omdat het ten koste gaat van mensen met de laagste inkomen. Ook gaat het in tegen gemaakte afspraken.

Vorig jaar hebben Aedes en de Woonbond samen met de minister in de Nationale Prestatieafspraken afgesproken dat ongeveer 600.000 huurders van sociale huurwoningen dit jaar een eenmalige huurverlaging krijgen. Hierdoor heeft de overheid ook minder uitgaven aan huurtoeslag, bijna € 300 miljoen. De afspraak hierbij was dat dit budget beschikbaar blijft voor de huurtoeslag.

Nieuwe wetten bekostigen met bezuiniging

In de voorjaarsnota heeft het kabinet nu onaangekondigd die huurtoeslag stapsgewijs weer af te bouwen. Met deze bezuiniging wil het kabinet de uitvoeringskosten van de nieuwe Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur betalen.

Geld weghalen bij laagste inkomens onacceptabel

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond: ‘Dat het kabinet onze afgesproken eerlijke maatregel wil terugdraaien vinden we om meer redenen onacceptabel. De netto huur gaat immers weer omhoog. Voor de laagste inkomens, die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, is óók een paar euro veel geld. Als je dit jaarlijks stapsgewijs doet, stuur je eigenlijk een steeds groter deel van je eigen bevolking naar de voedselbanken.’

Voor de laagste inkomens is óók een paar euro veel geld

Politiek moet onredelijk plan terugdraaien

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: ‘Het is ironisch én pijnlijk om het geld dat nodig is om de uitvoering van de Wet Betaalbare Huur te dekken, weg te halen bij mensen met de laagste inkomens. Zeker in deze tijd is dat niet uit te leggen. We hopen dat de politiek inziet dat dat dit onredelijke plan moet worden teruggedraaid.’

Zeker in deze tijd is dat niet uit te leggen