Meteen naar de content

Beleggers prijzen zich uit de markt met lobby voor woekerhuren

Woning zoeken Lobbyisten vanuit de vastgoedsector slaan wild om zich heen om de Wet Betaalbare Huur tegen te houden. Ondertussen zetten gemeenten het opkoopverbod in om ervoor te zorgen dat woningen niet voor de neus van koopstarters worden weggekaapt door beleggers om vervolgens duur te worden verhuurd. De particuliere huisbazenlobby schiet zichzelf dus in de voet met hun lobby voor behoud van woekerprijzen.
Woonprotest 2021
Woonprotest in Amsterdam

Het verzet tegen regulering van de vrije huursector klinkt luid. Individuele pandjesbazen vertellen in kranten en tv-programma’s hoe hun rendement gevaar loopt. Hun koepelorganisatie VastgoedBelang startte onlangs een campagne om het imago van particuliere verhuurders te verbeteren. En verhuurplatform Pararius praat huurders angst aan voor regulering door bijna maandelijks alarm te slaan met een persbericht. Terwijl het huurprijsplafond alleen woekerprijzen voorkomt.

Huurprijsplafond op komst

Na de zomervakantie zal de Tweede Kamer zich buigen over het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge. Met deze Wet Betaalbare Huur krijgt een groter gedeelte van de huurmarkt een maximale huurprijs. Hiervoor wordt het puntenstelsel (WWS) opgetrokken van 148 naar 186 punten.

Opkoopbescherming helpt koopstarters

Uit recent onderzoek blijkt dat de opkoopbescherming inderdaad helpt om meer starters aan een koopwoning te helpen. Al voor de invoer van de opkoopbescherming op 1 januari 2022 bleek de maatregel erg populair bij gemeenten. Gemeenten kunnen met deze maatregel zorgen dat woningen tot een bepaalde prijs niet verkocht mogen worden voor de verhuur. Veel grote gemeenten hanteren inmiddels een opkoopbescherming, en Utrecht breidde de opkoopbescherming(externe link) onlangs uit om er meer woningen onder te laten vallen.

Mensen in de knel door woekerhuren

Deze vorm van regulering is niet een probleem, maar een deel van de oplossing voor een probleem. In de vrije huursector zijn de aanvangshuren in tien jaar tijd met 25% gestegen. En de gemiddelde huurquote van nieuwe huurders is steeds hoger geworden. Het aantal huurders dat meer dan 40% van het inkomen kwijt is aan huur, is vanaf 2018 sterk toegenomen. Waar dit toe leidt vertellen huurders zoals Paul en Maud in deze video. Overigens kunnen ook met de regulering nog steeds hoge prijzen worden gevraagd, maar dan moet dit wel enigszins in lijn zijn met de kwaliteit. Alleen onredelijk hoge huren worden dus door de wet beperkt. Veel verhuurders die niet al bovenin de boom zitten worden niet geraakt door de regulering.

Kiezen of delen

Als de particuliere verhuurders niet bij willen dragen aan de maatschappelijke opgave waarbij er verhuurd wordt voor een enigszins normale prijs-kwaliteitverhouding, dan zullen meer gemeenten naar de opkoopbescherming grijpen en steeds meer woningen onder de bescherming laten vallen. Het is dus kiezen of delen. Of deel worden van de oplossing, of niet raar opkijken dat gemeenten dan kiezen voor een opkoopbescherming.