Meteen naar de content

Bewoners redden monument van sloop

Politiek en beleid Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg verleent het Emmastraatcomplex in Voorburg een monumentale status. Het voorstel daartoe kwam van erfgoedorganisaties na stevig protest van bewoners tegen de voorgenomen sloop.
Emmastraat in Voorburg
Emmastraat in Voorburg

Het Emmastraatcomplex bestaat uit 96 sociale huurwoningen uit 1921 in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaulaan in Voorburg. Het werd een eeuw geleden als sociaal woningbouwcomplex gebouwd met het karakter van een tuindorp. Dat karakter heeft het nog steeds, inclusief een hechte gemeenschap.

Sloopplannen

Toch besloot eigenaar woningcorporatie WoonInvest vorig jaar tot sloop voor nieuwbouw, omdat de woningen bouwtechnisch gebrekkig en niet meer van deze tijd zouden zijn. De actieve bewonerscommissie bestreed dat en maakte met hulp van deskundigen een eigen renovatieplan.

Onherstelbare vergissing

Met steun van de erfgoedorganisaties Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Woonbond zijn de bouwkundige, volkshuisvestelijke en financiële argumenten van WoonInvest om te slopen weerlegd. ‘Uit sociaal en cultuurhistorisch oogpunt zou sloop een onherstelbare vergissing zijn’, schreef een keur van plaatselijke en landelijke organisaties verenigd in het platform ‘Geen sloop Emma’  in een brief aan WoonInvest.

Niets is zo milieubelastend als sloop

Volgens het platform, waarin ook de  Stichting Open Monumentendag deelneemt, zijn de woningen voor minder dan 60% van de kosten van nieuwbouw te renoveren. ‘Tref nu de logische energiebesparende maatregelen die leiden tot energielabel A of B en zet over 25 jaar de laatste stap naar gasloos. Doe dat ook, omdat niets zo milieubelastend is als slopen’, aldus de brief.  

Cultuurhistorische waarden

Hun petitie voor behoud van de buurt werd bijna 1.100 keer ondertekend en de politiek is vooral aangesproken op de hechte sociale structuur die met sloop ook zou verdwijnen. De geïntegreerde Welstand- en Monumentencommissie van de gemeente gaf in een advies aan dat het Emmastraatcomplex cultuurhistorische waarden bevat die behouden moeten worden.

Een wijk met hart en ziel

Wethouder wonen en ruimtelijke ontwikkeling Bianca Bremer reageerde uiteindelijk als volgt: ‘Mensen wonen er met veel plezier en sommigen zelfs al generaties lang. De vele insprekers tijdens de behandeling in de raad laten zien dat de wijk een hart en ziel heeft, waar de bewoners voor strijden om die te behouden. Dit tuindorp met haar unieke elementen willen we graag zo houden in onze gemeente. Daarom wijzen we nu het hele complex aan als gemeentelijk monument.’

Monumentale status

Met de steun van het gemeentebestuur en de monumentale status kan nu aan een renovatieplan gewerkt worden. De gemeente heeft WoonInvest en de bewoners opgeroepen om daaraan constructief samen te werken. De Werkgroep Sociale Woningbouw van Heemschut heeft aangegeven daar ook aan bij te kunnen dragen.