Meteen naar de content

Brabantse daklozen beter geteld

Woning zoeken Den Bosch, Oss en vijftien andere gemeenten tellen de dak- en thuislozen in Noordoost-Brabant. Deze eerste telling moet leiden tot beter inzicht in de problemen én vooral ook tot betere oplossingen.
Dakloze jongeren bij Haagse Hofvijver
Dakloze jongeren bij Haagse Hofvijver – Foto Eveline van Egdom / Straat Consulaat

Van buurthuis tot politie: overal in Noordoost-Brabant hebben medewerkers van bijna honderd maatschappelijke organisaties op 16 mei genoteerd van welke mensen ze weten dat ze dak- of thuisloos zijn. De gegevens worden uiterlijk deze week doorgegeven aan het onderzoeksteam.

De onderzoekers krijgen van elke persoon enkele letters van de naam plus de leeftijd. Daarmee kunnen dubbeltellingen worden weggefilterd zonder dat de privacy wordt geschonden. Later dit jaar maken de onderzoekers bekend hoeveel mensen in de zeventien onderzochte gemeenten geen eigen adres hebben.

Belangrijke meting

Het zogenoemde Ethos-onderzoek is een initiatief van Kansfonds en de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek geeft de deelnemende gemeenten beter zicht op de omvang en de aard van de dakloosheid binnen hun gemeentegrenzen, vertelt programmaleider Willem van Sermondt. ‘De telling is voor gemeenten een belangrijke nulmeting. Van daaruit kunnen ze werken aan goed beleid. Bovendien kunnen ze na een volgende telling zien wat het effect van hun aanpak is geweest.’

Beter onderzoek

De Woonbond dringt al langer aan op beter onderzoek. De 32.000 door het CBS getelde daklozen vormen vermoedelijk slechts een fractie van het werkelijke aantal. Minderjarige jongeren en ouderen boven de 65 worden door het CBS niet meegeteld. Ook anderen, zoals bankhoppers, arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfspapieren, vallen deels buiten het zicht van de statistici.

Meer gemeenten

Programmaleider Van Sermondt constateert dat de belangstelling voor beter onderzoek naar dakloosheid groeit. Hij noteerde al verschillende gemeenten die het voorbeeld van Noordoost-Brabant gaan volgen. Het onderzoeksteam heeft voor september een tweede telling gepland. De Brabantse resultaten volgen waarschijnlijk in oktober.

Europees

Het Ethos-onderzoek is buiten Nederland al langer bekend. Onder andere Finland en Vlaanderen gingen ons voor. Ethos staat overigens voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (Europese typologie van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting). Meer informatie voor potentiële deelnemers en andere geïnteresseerden is te vinden op de Kansfonds-site.