Meteen naar de content

CDA en VVD vertroebelen debat tijdelijke verhuur

Huren en recht Op 11 mei debatteert de Tweede kamer opnieuw over de initiatiefwet waarmee PvdA en ChristenUnie een einde wilden maken aan reguliere tijdelijke huurcontracten die in de particuliere huurmarkt heel veel worden ingezet. Het debat over de initiatiefwet- die op ruime steun leek te kunnen rekenen- wordt heropend omdat het CDA en de VVD na de eerdere behandeling van de wet, nog met voorstellen kwamen waarmee het vaste contract voor veel huurders in de particuliere huurmarkt ophoud te bestaan.
Zwolse studenten Frédérique Hoogland, Margot Rijsman en Justin Smit overhandigen brandbrief aan D66-Kamerlid Faissal Boulakjar.

Met het CDA/VVD voorstel kunnen honderdduizenden woningen straks worden verhuurd met een clausule waarbij de wens te woning te verkopen of verhuren aan een familielid straks grond is om het contract op te zeggen. Het CDA en de VVD doen het in de publieke discussie voorkomen alsof tijdelijke verhuur zorgt voor veel meer aanbod van woningen en leegstand terugdringt. Ook wordt er in het publieke debat geopperd dat tijdelijke verhuur helemaal niet meer mogelijk is als de initiatiefwet wordt aangenomen. Dat is onjuist.

Ongefundeerde claims over woningaanbod en leegstand

Terwijl uit de evaluatie van de huidige tijdelijke contracten niet blijkt dat de inzet van tijdelijke contracten tot méér huurwoningen heeft geleid. Omdat veel beleggers gouden bergen zagen in woningverhuur, is dat segment wel gegroeid. Maar de  groei van de particuliere huurmarkt drijft vooral op het opkopen van bestaande woningen. Inzetten op een grotere particuliere huurmarkt bestaande uit kleine beleggers leidt dus niet tot een groei van het totale woningaanbod.

Op het terugdringen van de leegstand hebben tijdelijke contracten ook geen aantoonbaar effect gehad. Die bleef, sinds de invoering van de huidige tijdelijke contracten in 2016, stabiel op zo’n 12% van de private huurmarkt. Overigens is het percentage leegstand daarmee wel vier keer zo hoog als in de corporatiesector en de koopsector.

Veel vormen van tijdelijke verhuur

Ook de claim dat er geen tijdelijke verhuur meer mogelijk is na het aannemen van de initiatiefwet, is niet waar. Er blijven tal van mogelijkheden over voor tijdelijke bewoning of verhuur. De Woonbond heeft een achtergrondartikel gepubliceerd waarin deze mogelijkheden op een rijtje worden gezet. Ook gaan we daar wat dieper in op leegstand en extra woningaanbod.

Sabotage woonzekerheid is stuitend

De Woonbond vindt het stuitend dat een initiatiefwet om te zorgen voor meer woonzekerheid voor huurders, op het laatste moment getorpedeerd wordt door een voorstel om voor een groot deel van de particuliere huursector het vaste contract op te heffen. Dat dat ook nog eens gebeurt op basis van ongefundeerde onderbouwing, maakt dit nog erger. De zekerheid van een woning, het durven gebruik te maken van je rechten bij achterstallig onderhoud of te hoge kosten, en het kunnen opbouwen van een bestaan, wordt hier door een deel van de Kamer volstrekt onvoldoende op waarde geschat.