Meteen naar de content

Deel je verhaal bij Meldpunt Woekerhuur

Huren en geld De Woonbond roept iedereen die te duur huurt op om van zich te laten horen. Met het vrijdag gelanceerde Meldpunt Woekerhuur verzamelt de bond praktijkverhalen van huurders die zich scheel betalen. Dit in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de Wet Betaalbare Huur.
Demonstrant houdt protestbord omhoog met de tekst Als ik hard genoeg werk kan mijn huisbaas nog een woning kopen

Na jaren van gepraat en discussie ligt er sinds deze week eindelijk een wetsvoorstel waarmee woekerhuren in de vrije sector aangepakt worden. Maar nog niet alle politici zien de noodzaak hiervan in.

Huurprijzen in de vrije sector maximeren is nodig

Met de Wet betaalbare huur gaat er voor meer woningen een maximale huurprijs gelden die in lijn is met de kwaliteit van een woning. Verhuurders die een te hoge prijs krijgen moeten de huur verlagen en kunnen een boete krijgen. Nu geldt er voor de vrije sector geen maximale huurprijs. Veel vaak jonge huurders zijn hierdoor wel de helft van hun inkomen kwijt aan wonen. Voor een woning die dat helemaal niet waard is.

Noodzaak in beeld bij alle politici

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel. De Woonbond roept alle huurders in de vrije sector op om via het nieuwe Meldpunt Woekerhuur te laten weten wat de hoge huurprijzen voor hen betekenen. De Woonbond bundelt deze verhalen van huurders zodat Kamerleden de noodzaak van de Wet Betaalbare Huur inzien.