Meteen naar de content

Eerste gemeenten met meldpunt over verhuurders

Huren en recht De eerste gemeenten openen een meldpunt tegen slechte verhuurders. Daar kunnen huurders zich melden met klachten over discriminatie, intimidatie en enkele andere kwesties.
Illustratie van persoon die de deur wordt gewezen

De meldpunten komen voort uit de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Daarin is vastgelegd dat elke gemeente uiterlijk 1 januari een meldpunt moet opzetten: ‘Burgemeester en wethouders stellen een meldpunt in waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld.’

Vooral grote gemeenten

De vier grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag openden als eersten een meldpunt tegen ongewenst verhuurgedrag. Ook gemeenten als Purmerend en Wassenaar zijn er vroeg bij. Andere gemeenten versterken wat ze al hadden. Groningen stelt bijvoorbeeld het meldpunt dat eerder met de Groninger Studentenbond is opgezet, nu open voor alle huurders.

Discriminatie

Hoe belangrijk de gemeentelijke meldpunten zijn, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar discriminatie bij woningverhuur. Woningzoekenden met een Marokkaans klinkende naam hebben beduidend minder kans te worden uitgenodigd voor een bezichtiging. Dat blijkt uit ruim 3.000 tests waarbij telkens twee mensen op dezelfde woning reageerden. Goed nieuws is er overigens ook: vrouwen en mannen hebben evenveel kans op een uitnodiging, evenals hetero- en homokoppels. Zo blijkt uit het onderzoek dat begin deze maand is gepresenteerd door het Verwey-Jonker Instituut.

Intimidatie

Behalve bij discriminatie kun je ook bij de gemeentelijke meldpunten terecht als de verhuurder jou intimideert; geen schriftelijke huurovereenkomst aanbiedt; of sinds 1 juli vraagt om een waarborgsom van meer dan twee maanden kale huur. Ook kunnen arbeidsmigranten een melding doen als hun huurcontract is gekoppeld aan het arbeidscontract. Dat is namelijk bij wet verboden.

Vooral online

De gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze het meldpunt vormgeven, zolang ze maar uiterlijk 1 januari 2024 een meldpunt openen. Wat tot nu opvalt is dat veel gemeenten alleen een online meldpunt inrichten. Dat werpt een drempel op voor de grote groep digibeten. Enkele gemeenten, zoals de gemeente Dordrecht, maken het voor deze groep gemakkelijker door naast een e-mailadres ook een telefoonnummer te vermelden. Ook zijn er kleinere gemeenten die simpelweg het algemene e-mailadres en algemene telefoonnummer openstellen voor meldingen.

Handreiking

Huurdersorganisaties die aarzelende gemeenten op hun verplichtingen willen wijzen, kunnen gebruik maken van de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin staat handzaam beschreven welke mogelijkheden en verplichtingen voortvloeien uit de Wet goed verhuurderschap.