Meteen naar de content

Einde tijdelijk huurcontract en woekerhuren

Huren en recht Twee wetten waar de Woonbond de afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt zijn op 1 juli ingegaan. De Wet Betaalbare huur en de Wet Vaste huurcontracten.

Met de Wet betaalbare huur krijgen meer woningen een maximale toegestane huurprijs die past bij de kwaliteit. Door de Wet vaste huurcontracten wordt het vaste huurcontract weer de norm.

Huurprijsbescherming uitgebreid

Met de Wet betaalbare huur is het puntenstelsel aangepast en is de grens tot waar woningen huurprijsbescherming hebben omhoog gegaan. Meer huurders kunnen dus rekenen op bescherming tegen woekerhuren. Wil je weten wat de wet voor jou betekent? Lees het in ons overzichtsartikel ‘Wat betekent de wet betaalbare huur voor mij?’

Vast huurcontract weer de norm

De Wet vaste huurcontracten moet helpen om het vaste huurcontract weer de norm te maken. Sinds 2016 mochten commerciële verhuurders standaard een tijdelijk contract aanbieden. Daar is gretig gebruik van gemaakt, waarmee het vaste huurcontract werd verdrongen. Huurders moesten van de ene naar de andere tijdelijke woonoplossing verhuizen, met stress en onzekerheid tot gevolg. Tijdelijke huurders durfden ook lang niet altijd hun recht te halen bij achterstallig onderhoud, een te hoge huur of te hoge servicekosten. Want dat betekende dat ze konden fluiten naar contractverlenging.

Alleen bij uitzondering tijdelijk contract

De Woonbond bleef deze problemen agenderen. Met succes. Uiteindelijk kwamen de PvdA en de ChristenUnie samen met een initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer. Dankzij de nieuwe wet mogen verhuurders alleen nog in uitzonderingsgevallen met tijdelijke contracten werken.