Meteen naar de content

Einde woekerhuren: Eerste Kamer kiest voor huurders

Huren en geld De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet Betaalbare Huur aangenomen. De Woonbond ziet dit als beloning voor jarenlange inzet op de aanpak van torenhoge huurprijzen.
Senator Eric Kemperman (BBB) feliciteert minister Hugo de Jonge met de aangenomen wet. Zelf was Kemperman fel tegen de wet, eerder diende hij vragen in die rechtstreeks werden ingefluisterd door VastgoedBelang.

De invoering van de Wet Betaalbare huur is volgens de Woonbond een groot succes voor huurders. De wet zorgt ervoor dat meer woningen onder de huurprijsregulering vallen waarmee er een maximale huurprijs geldt voor de woning in lijn met de woningkwaliteit. Ook kunnen gemeenten straks boetes geven aan verhuurders die een te hoge huur in rekening blijven.

Goed dat de senaat hier voor het belang van huurders en woningzoekenden kiest. De huurprijzen in de vrije sector zijn compleet losgezongen van de kwaliteit en te vaak wordt huurders het vel over de oren getrokken. Het is goed dat hier nu wat tegen wordt gedaan. Daar hebben we als Woonbond lang voor geknokt.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels

Huurprijsbescherming deels hersteld

De Woonbond ziet in de wet een reparatie van beleid in het verleden. Tot 1994 waren alle huurwoningen gereguleerd. Dat is losgelaten waarmee het mogelijk werd in de vrije sector torenhoge prijzen te rekenen. Daarna werd het steeds makkelijker om woningen buiten de regulering in de vrije sector te verhuren. Door bijvoorbeeld de invoering van de WOZ-waarde in het puntensysteem, waarmee de maximale huurprijs wordt berekend. Dat de huurprijsbescherming nu weer voor meer woningen zal gelden (tot 186 punten ongeveer € 1.100,-), is een trendbreuk na de jarenlange afbraak van de huurprijsbescherming.

Stemming en aangenomen moties

Uiteindelijk stemden GL-PvdA, PVV, SP, D66, PvdD, CDA, CU, Volt en OPNL voor het wetsvoorstel. BBB, VVD, SGP, FVD, JA21 en 50plus stemden tegen.

Ook zijn er moties aangenomen, waardoor de Eerste Kamer onder andere besloten heeft dat gemeenten pas op 1 januari 2025 de handhaving op orde hoeft te hebben. Gemeenten krijgen dus nog zes maanden de tijd voordat zij erop moeten toezien dat verhuurders zich aan de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel houden.

Andere aangenomen moties zijn terug te vinden op de website van de Eerste Kamer.

Laatste daad van minister De Jonge

De Woonbond is blij met de inzet van minister Hugo de Jonge voor deze wet. Winkels: ‘Minister de Jonge sluit zijn ministerschap af met een wet die ervoor zorgt dat veel vaak jonge huurders niet langer de hoofdprijs betalen voor een kippenhok.’

Wat betekent de Wet betaalbare huur voor jou?

Na het besluit van de Eerste Kamer heeft de Rijksoverheid de website Is mijn huur te duur? gelanceerd. Per situatie staat hier duidelijk uitgelegd wat de wet voor jou betekent.