Meteen naar de content

Enkelglas moet sneller aangepakt

Politiek en beleid De Tweede Kamer wil dat de regering enkelglas in huurwoningen sneller aanpakt dan nu het geval is. De Kamer stemde in met een motie van Kamerleden Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Henri Bontenbal van het CDA. “Enkelglas is een warmtelek van jewelste,” stellen Grinwis en Bontenbal, “en leidt tot onnodig hoge energierekeningen en energieverspilling.”
Enkelglas komt veel voor in huurhuizen met slechte energielabels.
Enkelglas komt veel voor in huurhuizen met slechte energielabels. Corporaties gaan dit uiterlijk 2028 vervangen door dubbelglas of beter.

Enkelglas komt vooral veel voor in huurhuizen met slechte energielabels (E, F en G) van particuliere verhuurders, maar ook in huurwoningen van woningcorporaties. Met de woningcorporaties zijn inmiddels afspraken gemaakt om slechte energielabels in 2028 weg te hebben gewerkt. Daar blijft de particuliere huursector bij achter. En omdat het verouderde glas ook voorkomt bij label C- en D-woningen is een extra stap nodig.

Extra maatregelen

De maatregelen die Grinwis en Bontebal voorstellen zijn:

  • Aftrekken van huurpunten als een woning enkelglas heeft. Daardoor wordt de maximale huur die een verhuurder kan vragen voor een sociale huurwoning lager.
  • Verbod op enkelglas in een verhuurde woning in 2029 of 2030. Eerder is afgesproken dat een woning met enkelglas na 2030 niet aan nieuwe huurders verhuurd mag worden. Met dit voorstel mag een woning dus ook niet meer aan de zittende huurder verhuurd worden

De Tweede Kamer heeft (door deze motie aan te nemen) de regering opdracht gegeven om deze aanpak te onderzoeken.

Enkelglas niet van deze tijd

Ook de Woonbond vindt dat dit glas met spoed uit alle huurhuizen moet verdwijnen. Ook die met betere energielabels. Het is al lang niet meer van deze tijd. “Al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt bij nieuwbouw en renovatie dubbelglas of beter toegepast,” schreef de Woonbond in een notitie (zie bijlage) aan alle Kamerleden.

Woonbond: meer druk op verhuurders

De Woonbond stelt daarom een sterkere maatregel voor die meer druk legt op verhuurders. De Woonbond wil dat enkelglas als een gebrek aan de woning wordt gezien. Als een verhuurder dat gebrek niet wil oplossen, dan kan de huurder naar de Huurcommissie stappen en vragen om een lagere huur. De Woonbond vindt het redelijk als een huurder in zo’n geval minder huur hoeft te betalen. Dat is dan meteen een prikkel voor verhuurders om enkelglas wél aan te pakken.

Enkelglas als huurgebrek

Rapport Download