Meteen naar de content

Gemeenten dammen verkoop sociale huur in

Goed en veilig wonen Ondanks de lange wachtlijsten verkopen woningcorporaties nog steeds sociale huurwoningen. Steeds meer gemeenten maken lokale afspraken om verkoop tegen te gaan.
Met een groot protest tegen de verkoop van 140 sociale huurwoningen, middenin het centrum van Amsterdam, is eind 2022 de voorgenomen verkoop tegengehouden.

Zo geldt in Utrecht per 1 januari een totale verkoopstop, die is vastgelegd in de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. In Houten gaan ze minder ver, daar hebben ze wijken aangewezen waar niet verkocht mag worden. In andere wijken met naar verhouding meer sociale huurwoningen staan ze verkoop wel toe.

Onder voorwaarden blijft verkoop mogelijk

Ook in Amsterdam wordt de verkoop na veel discussie en strijd aan banden gelegd in een groter aantal wijken. Toch blijft het voor corporaties mogelijk om woningen te verkopen wanneer zij zwaarwegende redenen aandragen. Hierdoor is de verwachting dat er meer woningen verkocht zullen worden –ruim 3.000 in de komende vier jaar– dan de ruim 2.000 nieuw te bouwen woningen.

Verkoop wegens geldtekort

Woningcorporaties noemen een aantal redenen om tot verkoop over te gaan. Bijvoorbeeld om wijken gemengder te maken of om doorstroming te bevorderen. Of een financiële noodzaak. Deze laatste reden wordt genoemd in Amsterdam.

Oproep tot landelijk verkoopverbod

De Woonbond riep eerder al op tot een landelijk verbod op verkoop van sociale huurwoningen. In een opinieverhaal in het AD schreef directeur Zeno Winkels:

Investeer in nieuwbouw van sociale huur, zodat de voorraad de komende jaren écht groeit. Dat verdienen al die woningzoekenden. Méér sociale huurwoningen en lagere huren, het kan wél. Woningcorporaties tikken jaarlijks bizar genoeg nog altijd fors af bij de fiscus voor een zogenaamde maatregel tegen belastingontwijking door multinationals. Schrap dat en ze kunnen investeren in volkshuisvesting.

Zeno Winkels, directeur Woonbond