Meteen naar de content

Groei particuliere huurmarkt levert dure huizen op

Huren en geld Het aantal private huurwoningen is in 2021 opnieuw toegenomen en bedraagt in totaal 1,13 miljoen. Daarmee is de commerciële huurmarkt relatief de sterkst gegroeide woningsector, blijkt uit cijfers die het CBS donderdag gepubliceerd heeft. Dit heeft vooral geleid tot meer dure huurwoningen.
Deelnemers woonopstand
Deelnemers woonopstand

Dat de commerciële huurmarkt zo heeft kunnen groeien is geen verrassing maar het resultaat van het politieke beleid van afgelopen jaren. “De enigen die hier beter van zijn geworden zijn commerciële verhuurders, want voor vrijwel alle huurders en woningzoekenden is het inmiddels onmogelijk geworden om een betaalbaar huis te vinden,” zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. Door de verhuurderheffing zijn vele tienduizenden sociale huurwoningen verkocht of geliberaliseerd en beleggers hebben alle vrijheid gekregen om panden op te kopen en duur te verhuren.

Minister wil alleen woekerprijzen temperen

Ondertussen is minister Hugo de Jonge met het wetsvoorstel ‘Betaalbare huur’ gekomen om woekerprijzen in de vrije sector enigszins te temperen. Voor meer woningen gaat er een maximale huurprijs gelden die in lijn is met de kwaliteit van de woning. De Woonbond vindt dit een goede stap, maar is van mening dat de ambitie in het aanpakken van te hoge huurprijzen hoger moet zijn.

Huurprijsbescherming voor alle huurwoningen

De Woonbond wil dat het Woningwaarderingsstelsel, ook wel het puntenstelsel genoemd, gaat gelden voor de gehele vrije huursector. Dit voorkomt dat commerciële verhuurders de gekste prijzen kunnen vragen, zoals het vandaag de dag gaat. Daarnaast moeten woningcorporaties meer gaan bouwen voor mensen met lage en middeninkomens. Ook moet het voor private beleggers niet te makkelijk zijn om sociale huurwoningen over te hevelen naar een duurder segment. Doordat de Jonge de WOZ-waarde zwaarder laat wegen in de maximale huurprijs van sociale woningen, dreigt dat wel te gebeuren.