Meteen naar de content

Grote steun voor wet tegen woekerhuren

Huren en geld Wethouders van de grote steden, vakbonden en gemeenten steunen de wet waarmee te hoge huurprijzen in de vrije sector kunnen worden aangepakt.

Vakbonden en wethouders van grote steden spraken deze week hun steun uit voor het aanpakken van woekerprijzen in de vrije sector.

Met de ‘Wet betaalbare huur’ wil volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge wat doen aan een deel van de vrije markt met veel te hoge huurprijzen ten opzichte van de kwaliteit. Hij wil de bescherming van het woningwaarderingsstelsel toepassen op meer woningen. Daarmee krijgen meer huurwoningen op grond van zaken als de oppervlakte van de woning, het energielabel en de WOZ-waarde een maximaal toegestane huurprijs.

Steden willen te hoge huur kunnen aanpakken

De wethouders van grote steden pleiten voor het aannemen van de wet. “Door gebrek aan huurprijsregulering komen we grote uitbuitingsgevallen tegen”, zegt de gemeente Den Haag tegen de NOS. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voor de Wet betaalbare huur.

Steun politieagenten en leraren

In een opiniestuk spreken ook de Algemene Onderwijsbond, de Nederlandse Politiebond, de Algemene Centrale Overheidspersoneel en de FNV  zich uit voor het invoeren van de Wet betaalbare huur. Om te zorgen dat mensen met een cruciaal beroep weer betaalbaar kunnen wonen in de buurt van hun werk.

Beleggers die zorgen voor bouw gebaat bij duidelijkheid

Waar institutionele beleggers en woningbouwers eerder al aangaven dat ze willen dat de wet snel behandeld wordt zodat er duidelijkheid komt, klagen de zogenaamde ‘buy-to-let’-beleggers (die bestaande woningen opkopen voor de verhuur) steen en been. Ze voegen geen woningen toe, maar hebben een groot financieel belang. Zonder invoering van de wet kunnen zij hoge huurprijzen blijven vragen voor kwalitatief slechte woningen. Vaak zijn het kleinere appartementen met een minder goed energielabel, maar wel een hoge huur.

Nieuwbouw al te makkelijk in duur segment

De Woonbond ziet dat het onder de reguleringsplannen van De Jonge nog steeds redelijk makkelijk lukt om nieuwbouw van een kwaliteit te realiseren die alweer boven de nieuwe huurprijsgrens valt. Daardoor zullen dan geen geen maximale huurprijzen gaan gelden. Voor de nieuwbouw die wél onder de regulering valt, hanteert de Jonge een prijsopslag van 10%. Wat de Woonbond betreft is er al zo veel tegemoet gekomen aan beleggers, dat de regulering minder doet dan zou moeten om te sturen op een goede prijs-kwaliteit verhouding. Toch is de wet een stap in de goede richting.

Kadaster: commerciële huurmarkt groeit

Ondanks alle verhalen van beleggers over uitponden, blijkt uit cijfers van het Kadaster dat de particuliere huurmarkt zelfs groeit.  “Veel verhuurders verkopen huizen aan andere verhuurders, waardoor ze in de huurmarkt blijven. Ook nieuwbouw voegt veel huurwoningen toe”, zegt Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster tegen Nieuwsuur.

Twijfel bij NSC en PVV

Waar formerende partijen PVV en NSC tijdens de verkiezingen nog voor de wet waren, twijfelen deze partijen nu openlijk aan het aanpakken van de excessieve huurprijzen in de vrije sector. NSC-Kamerlid Merlien Welzijn geeft aan te horen dat er tijdelijke huurcontracten niet verlengd zullen worden waardoor huurders in de problemen komen.

Wet tegen tijdelijke verhuur

Belangenbehartiger bij de Woonbond Marcel Trip snapt de zorgen van Welzijn, maar ziet hierin juist een reden die tijdelijke huurcontracten snel aan te pakken. “Dit laat zien dat de aangenomen Wet vaste huurcontracten, die huurders beschermt tegen het lukraak inzetten van tijdelijke huurcontracten, snel moet worden ingevoerd. Want signalen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd, ontvangen we al vanaf een jaar na de invoering van die tijdelijke contracten in 2016.”

De Tweede en Eerste Kamer hebben al een wet aangenomen waardoor tijdelijke huurcontracten veel minder kunnen worden ingezet. Deze wet moet echter nog ingaan. Trip: “Maak daar haast mee zodat huurders in de toekomst weer woonzekerheid hebben. Maar het feit dat verhuurders deze contracten nu gebruiken als dreigement, is geen reden om de huurprijsbescherming niet te verbeteren.”

Zorg voor gezonde commerciële huurmarkt

Daarnaast maken de partijen zich zorgen dat er ‘minder woningen’ komen door regulering. Trip: “Maar als er enkele woningen van de huur naar de koopsector gaan, dan zijn er nog evenveel woningen. De politiek moet zorgen dat er een betaalbare commerciële huurmarkt ontstaat, waar huurders beschermd zijn tegen excessen. Zodat wonen in dit segment ook aantrekkelijk is, in plaats van ‘beter dan niets’. Een zo groot mogelijk marktaandeel voor commerciële verhuurders is geen doel op zich. Een gezonde huurmarkt is dat wel. Daar hoort een goede prijs-kwaliteit verhouding en huurprijsbescherming bij.”