Meteen naar de content

Huurder moet bezwaar kunnen maken tegen WOZ-waarde

Huren en geld Wie het niet eens is met de WOZ-waarde van zijn huurwoning moet bezwaar kunnen maken. Niet alle gemeenten hebben de bezwaarmogelijkheden voor huurders op orde. Dat blijkt uit navraag van de Woonbond.

Sinds oktober 2015 telt de WOZ-waarde mee in de maximaal toegestane huurprijs van sociale huurwoningen. De WOZ-waarde bepaalt voor ongeveer een kwart hoeveel waarderingspunten een woning heeft en daarmee wat de maximale huurprijs is. De overige waarderingspunten hangen af van de oppervlakte, voorzieningen in de woning en energiezuinigheid.

Huurders belang bij WOZ-beschikking

Sinds 2016 moeten huurders, net als huiseigenaren, bezwaar kunnen maken als zij het niet eens zijn met de WOZ-waarde van hun woning. Wie een huurprijs betaalt die in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan kan er door bezwaar tegen de WOZ-waarde voor zorgen dat de maximale huurprijs lager wordt vastgesteld. En kan er vervolgens met hulp van de Huurcommissie voor zorgen dat de feitelijke huurprijs wordt verlaagd tot de nieuw vastgestelde maximale huurprijs. Alle reden dus om huurders –op hetzelfde moment als huiseigenaren- een voor bezwaar vatbare WOZ-beschikking te sturen. Toch blijkt dat niet alle gemeenten dat doen.

Minder extra beschikkingen dan huurwoningen

De Waarderingskamer publiceert cijfers over beschikkingen die zijn verstrekt. De Woonbond vergeleek de cijfers over verstrekte beschikkingen in 2015 met cijfers over verstrekte beschikkingen in 2016. Uit die vergelijking blijkt dat er in 2016 1.5 miljoen extra beschikkingen zijn afgegeven. Er zijn ruim 3 miljoen huurwoningen en slechts enkele gemeenten die al in 2015 standaard aan alle huurders een WOZ-beschikkingen stuurden. Dat betekent dat niet alle huurders in 2016 een WOZ-beschikking hebben gekregen.

Niet alle huurders kregen beschikking

Volgens wettelijke regels moeten gemeenten uiterlijk in februari een WOZ-beschikking sturen aan inwoners die er belang bij hebben een beschikking te ontvangen. De Woonbond vroeg na hoe het kan dat niet alle huurders in 2016 een WOZ-beschikking kregen. Wat is er aan de hand?

In sommige gemeenten hebben gemeente en corporatie samen afgesproken géén WOZ-beschikkingen te sturen aan huurders. Dat gaat dan om gemeenten waar corporaties huren vragen die ruim onder de maximaal toegestane huurprijs liggen. Deze huurders zijn volgens de gemeente niet belanghebbend, omdat bezwaar maken tegen de WOZ-waarde toch niets aan de feitelijke huurprijs kan veranderen.

In nog weer andere gemeenten worden huurders wel geïnformeerd dat de WOZ-waarde van belang kan zijn. De gemeente raadt hen aan om op het moment dat de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd te kijken of het zinvol is op dat moment alsnog een WOZ-beschikking opvragen en daar bezwaar tegen maken.

Standpunt Woonbond

De Woonbond vindt dat iedereen die een woning huurt bezwaar moet kunnen maken tegen de WOZ-waarde. Huurders zijn belanghebbenden bij de WOZ-waarde en moeten dús de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken als zij vinden dat de WOZ-waarde niet klopt. De Woonbond is voor een bezwaarregeling die in iedere gemeente hetzelfde werkt. Alle huurders horen tijdig een voor bezwaar vatbare WOZ-beschikking te ontvangen.

Ook de Waarderingskamer – de organisatie die controleert of gemeenten de wet WOZ goed uitvoeren- stelt zich op het standpunt dat álle huurders van woningen een WOZ-beschikking horen te krijgen.