Huurder met recht op toeslag steeds armer

6 maart 2018

Met het vermogen van huiseigenaren gaat het prima, maar huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag zijn juist armer geworden. Het spaarpotje dat zij nodig hebben om -bijvoorbeeld- een kapotte wasmachine te kunnen vervangen is steeds vaker leeg.

Minder dan € 1.100,- euro spaargeld. Niet genoeg om je gebit te laten repareren, je kind met schoolreis te laten gaan of een kapotte wasmachine te vervangen. Laat staan dat er geld is voor 'luxe uitgaven' als een dagje uit of nieuwe kleren. Voor de helft van de huishoudens met recht op huurtoeslag is dat de realiteit. Het vermogen van huishoudens met toeslag is in 2016 geslonken. Terwijl huizenbezitters hun vermogen juist fors zagen toenemen. Dankzij de opleving van de economie en stijgende huizenprijzen steeg het vermogen van huiseigenaren met gemiddeld € 14.000,-. 

Geen 'conjuncturele opleving'

Hoogleraar Jan Latten, hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor Statistiek, wijdde er een column aan op stadszaken.nl. "Het toch al geringe vermogen van huurders met een huurtoeslag steeg in 2016 niet met de conjuncturele opleving mee", concludeert hij op basis van cijfers van zijn eigen CBS. Hij spreekt van een 'sluipende marginalisering van de sociale huurder'.

Hoge huren verhinderen sparen

De Woonbond heeft wel enig idee wat aan die 'sluipende marginalisering' heeft bijgedragen. Sinds 2013 hebben sociale huurders met een jaarlijkse huurverhoging te maken die ver boven de inflatie ligt. Ook sociale huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Veel geld om spaarpotjes te vullen blijft er dan niet over. Alles wat binnenkomt gaat op aan vaste lasten en eerste levensbehoeften.

Sociaal isolement

Op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond melden huurders wat dat voor hun leven betekent.  Sociaal isolement vooral, maar ook besparen op eerste levensbehoeften.  Een van de melders verwoordt het zo: "Al 7 jaar eenzame opsluiting. Steeds meer inleveren, geen kapper, geen uitjes, geen verjaardagen of kerst. Ziekenhuisbezoek is een welkom uitje geworden en een mogelijkheid even iemand te spreken.''

Voorgenomen bezuiniging huurtoeslag schrappen

De Woonbond durft de voorspelling wel aan dat de ‘sluipende marginalisering’ bij ongewijzigd kabinetsbeleid scherp zal doorzetten. Vanaf 2019 heeft het kabinet een nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag in petto. De eigen bijdrage -het deel van de huur dat toeslagontvangers volledig zelf betalen- zou daarmee jaar op jaar een beetje hoger worden. Dat betekent dat het overlevingsbudget van huurders met recht op toeslag ieder jaar weer een beetje lager wordt.

Stoppen met huurverhoging boven inflatie

Bovendien staat het kabinet toe dat de huren per 1 juli 2018 opnieuw fors boven inflatie kunnen stijgen. Voor een sociale huurder met een laag inkomen kan dat een huurstijging van 3.9% betekenen. Een maandhuur van € 623,40 in plaats van € 600,-. Als het kabinet wat wil doen aan het tegengaan van sluipende marginalisering is stoppen met deze huurverhogingen een eerste stap.

Huren moeten omlaag

Helaas hebben de jaren van extreme huurverhoging hun tol al geëist. Niet alleen bij huurders met recht op toeslag, ook bij mensen met een inkomen net daarboven. En bij bescheiden middeninkomens die ten onrechte als 'scheefwoner' zijn weggezet. Om huren weer betaalbaar te krijgen, is over de hele linie een huurverlaging nodig van gemiddeld 10%.

Actie en Meldpunt

De Woonbond roept huurders dan ook op om mee te doen aan de Actie Huurverlaging. Huurders die willen vertellen welke problemen de hoge huur met zich meebrengt, kunnen terecht bij het Meldpunt Huuralarm.

actie
huurtoeslag
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen