Meteen naar de content

Huurdersgeluid belangrijk voor goede woondeal

Huurdersorganisatie Het aantal ondertekende regionale woondeals groeit gestaag. Dit zijn belangrijke afspraken over aantallen, locaties en doelgroepen voor nieuwbouwwoningen. Maar niet in alle regio's hebben huurdersvertegenwoordigers ook een goede plek aan tafel.
Ondertekening van de Limburgse woondeal op 9 maart, in het bijzijn van de Woonbond.
Ondertekening van de Limburgse woondeal op 9 maart, in het bijzijn van de Woonbond.

In Limburg werden vorige week de handtekeningen gezet onder drie regionale woondeals, die samen 26.550 nieuwe woningen moeten opleveren. Hiervan bestaat het grootste deel uit sociale huur, duurdere huur en betaalbare koop. Zowel huurdersorganisaties als de regionale belangenbehartigers van de Woonbond waren hierbij aanwezig, evenals directeur Zeno Winkels. Zij hebben de woondeal niet mede ondertekend maar wel een steunverklaring afgegeven.

Belangrijke afspraken om bij betrokken te worden

In december verliep dit in Overijssel op dezelfde manier. Huurders hebben meegepraat bij de totstandkoming van de afspraken en een steunverklaring afgegeven. Voor ondertekening was de woondeal in hun ogen te vrijblijvend geformuleerd en was er te weinig aandacht voor verduurzaming terwijl de energielasten torenhoog zijn. Maar de manier waarop zij betrokken waren werd geprezen.

Oproep om huurdersgeluid plek te geven

Zowel in Limburg als in Overijssel heeft het huurdersgeluid een plek gekregen, maar niet alle regio’s hebben hier een voorbeeld aan genomen. In totaal wil minister de Jonge 35 woondeals sluiten, waarvan hij bijna op de helft is. De Woonbond roept de bestuurders van woningcorporaties, gemeenten en provincies in de regio’s waar de woondeal nog niet afgerond is op, om huurders te betrekken bij de voorbereiding. Dezelfde thema’s in deze woondeals komen namelijk ook terug in de jaarlijkse lokale prestatieafspraken, waar huurdersorganisaties een belangrijke partij in zijn.