Meteen naar de content

Huurdersorganisaties steunen woondeal Overijssel

Huurdersorganisatie Kortere wachtlijsten en meer betaalbare huurwoningen. Daar moet de Woondeal Twente en West Overijssel voor gaan zorgen. Huurdersorganisaties steunen de deal, maar zijn op de inhoud ook kritisch.
Op 21 december werd de Woondeal Twente en West Overijssel ondertekend.

In heel Nederland worden de komende maanden regionale woondeals gesloten. Daar staan afspraken in over waar de nieuwe woningen moeten komen die iedere provincie moet gaan bouwen. Afgelopen woensdag sloot Woonminister Hugo de Jonge de eerste woondeal, met de provincie Overijssel.

42.300 nieuwe woningen

Overijssel bouwt minimaal 42.300 huizen van de in totaal ruim 900.000 nieuwe woningen die er in 2030 moeten staan. De meeste Overijsselse nieuwbouwwoningen komen in Zwolle (12.000), Enschede (5040), Deventer (3550) en Kampen (3200). In totaal moeten er in West-Overijssel minstens 28.200 huizen komen en in Twente 14.100.

Betrokkenheid huurders

Zes huurdersorganisaties, die opkomen voor de belangen van huurders in Overijssel, dachten mee over de woondeal. Ze voerden gesprekken met de provincie, namen deel aan werkateliers en lazen mee met conceptteksten. Ze ondertekenden de deal niet, maar kwamen wel met een steunverklaring. Daarin laten ze weten dat ze de manier waarop ze betrokken worden waarderen.

Hardere afspraken sociale huur

De huurdersorganisaties hadden wel graag hardere afspraken gezien over het aantal sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten. Ze vinden de woondeal op dat punt “te vrijblijvend geformuleerd”. Ook vragen ze in de steunverklaring om meer aandacht voor duurzaamheid. “In tijden van stijgende energielasten is dat hard nodig.”

Meer woondeals op komst

De komende maanden sluit De Jonge akkoorden met de andere provincies over hoe de bouwplannen ingevuld gaan worden. Daarbij is steeds de bedoeling dat de nieuwbouw uit 30 procent sociale huur gaat bestaan, 40 procent middenhuur en betaalbare koop en 30 procent duurdere woningen.

Huurders ook betrekken bij andere woondeals

Woonbondmedewerkers Maarten Groen en Sylvo Gaastra hebben de huurdersorganisaties ondersteund in de gesprekken met de provincie en waren bij de ondertekening van de woondeal in Overijssel. Daar wezen ze op het belang van een goede huurdersparticipatie bij de totstandkoming van woondeals. Maarten Groen: “Laat de manier waarop dit in Overijssel is aangepakt een voorbeeld zijn voor provincies die nog volgen.”