Meteen naar de content

In steeds meer steden een Huurteam

Huren en geld Vraagt je verhuurder te veel huur? Of blijft onderhoud achterwege? Een huurteam geeft advies en helpt om je recht te halen. In navolging van andere steden heeft ook Amersfoort nu een huurteam.

In Amersfoort gaat het nog om een proef, die er kwam op aandringen van de Amersfoortse gemeenteraad. Het team is sinds begin april actief en richt zich specifiek op huurders van particuliere verhuurders. Die kunnen Huurteam Amersfoort inschakelen met vragen over huurprijs, servicekosten en onderhoud.

Huurteams in steeds meer gemeenten

In steeds meer gemeenten zijn Huurteams actief. In de vier grote steden, maar ook in kleinere (studenten)steden als Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Groningen en Leeuwarden. Zoek op internet naar het dichtstbijzijnde Huurteam in jouw buurt.

Laagdrempelige hulp

De Woonbond vindt het een goede ontwikkeling dat steeds meer gemeenten een Huurteam opzetten. Studenten, jongeren en andere huurders hebben baat bij laagdrempelige hulp in de eigen gemeente.  Teams die al langer actief zijn hebben hun nut ruimschoots bewezen. Zij hebben kennis en expertise over de lokale huurmarkt en kunnen huurders goed informeren en adviseren.

Geen Huurteam?

Is er (nog) geen Huurteam in jouw woonplaats, maar heb je wel advies nodig bij een huurprobleem? Schakel de Huurderslijn van de Woonbond in. De Woonbond doet geen woninginspecties, maar als je lid bent kun je wel telefonisch of online terecht met vragen over allerhande huurkwesties.