Meteen naar de content

Initiatiefwet tegen tijdelijke verhuur goede stap

Huren en recht In 2016 werden tal van tijdelijke contracten ingevoerd onder de wet doorstroming huurmarkt. De contracten van maximaal twee jaar (zelfstandige woningen) of vijf jaar (kamers) kunnen door commerciële verhuurders ingezet worden wanneer ze willen. Daarmee verdringen deze contracten de vaste contracten. De PvdA en ChristenUnie komen met een initiatiefwet om deze contracten weer af te schaffen.

De Woonbond noemde de tijdelijke contracten bij invoering al een ‘cadeau voor huisjesmelkers’. De tijdelijke huurcontracten maken het mogelijk om de huren vaker te verhogen, want bij nieuwe verhuur gaat de prijs omhoog. En ze worden ingezet om huurders te beletten hun recht te halen bij een te hoge huur, slecht onderhoud of te hoge servicekosten.

Alleen maar nadelen

Bij de invoering werd gesteld dat dit tot veel meer beschikbare woningen zou leiden. Dat effect is er niet, bleek uit een evaluatie van het ministerie. Ook de belofte dat vast de norm zou blijven werd niet waargemaakt. Zo’n beetje de helft van de verhuringen in de particuliere markt is met een tijdelijk contract. Voor huurders levert de onzekerheid veel stress op.

Meerderheid tekent zich af

Ook D66 heeft zich in de Volkskrant positief uitgelaten over het aanpakken van tijdelijke verhuur, in reactie op het wetsvoorstel. Daarmee tekent zich er een meerderheid af voor het wetsvoorstel. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Deze groep huurders is door tijdelijke contracten veroordeeld tot onzekerheid, en krijgt maar geen vaste plek om een leven op te bouwen. Het is hoog tijd dat de politiek laat zien er ook voor hun te zijn.’

Rondetafelgesprek tijdelijke verhuur

Op het meldpunt voor huurders met een commerciële verhuurder ontvangt de Woonbond ook tal van meldingen van huurders met een tijdelijk contract. Op 13 september spreekt Zeno Winkels de Tweede Kamer toe over deze problemen, tijdens een Rondetafelgesprek.