Meteen naar de content

De Jonge presenteert plannen maximale huurprijs

Huren en geld Volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge stuurde vandaag zijn plannen naar de Tweede kamer om woekerprijzen in de vrije sector tegen te gaan. Hij doet dit door woningen tot 187 punten (ongeveer € 1.000,-) in het woningwaarderingsstelsel een maximale huurprijs te geven.
Twee mensen meten de oppervlakte van een vertrek.

De Woonbond is blij dat er meer woningen een maximale huurprijs gaan krijgen. Nu ligt de grens tot waar woningen een maximale huurprijs krijgen op 142 punten (ongeveer € 763,-). Maar daarnaast wil de minister het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs wordt berekend verslechteren, door te makkelijk punten toe te kennen. Daardoor worden huurwoningen te duur ten opzichte van de kwaliteit.

Hoe werkt het?

Via het woningwaarderingsstelsel krijgen woningen op basis van onder andere de WOZ-waarde, het aantal vierkante meters en het energielabel een maximale huurprijs. Met een hogere grens worden meer woningen beschermd met een huurprijsplafond, dat in lijn ligt met de kwaliteit van de woning. 

Wat verandert er?

  • Punten voor het energielabel. De Jonge gaat minpunten geven voor slechte labels (E,F en G) en meer punten voor A-labels en hoger. 
  • De ‘WOZ-cap‘. De in mei 2022 ingevoerde WOZ-cap om te zorgen dat er sociale huurwoningen behouden blijven waar de WOZ-waarde hoog is, wordt verschoven naar het einde van de gereguleerde middenhuur. De cap werkt dus niet meer op 142, maar op 187 punten.
  • Meer punten voor buitenruimtes.
  • Er komt een tijdelijke opslag voor Nieuwbouwprojecten die worden opgeleverd ná 1 januari 2024 en waarvan de bouw vóór 1 januari 2025 is gestart. Deze opslag op de maximale huurprijs volgens het WWS bedraagt 5% over een periode van 10 jaar.

Wat vindt de Woonbond?

De Woonbond vindt het goed dat woningen tot €1.000,- een maximale huurprijs krijgen die samenhangt met de kwaliteit van de woning. Al had de bond die grens liever hoger gezien zodat meer huurders worden beschermd tegen woekerprijzen. Maar de huurdersbond vindt dat De Jonge veel te gemakkelijk extra punten toekent, waardoor er tienduizenden sociale huurwoningen zullen verdwijnen en woningen in de sociale sector en de zogenaamde ‘middenhuur’ veel duurder kunnen worden dan de kwaliteit van de woningen rechtvaardigt.. 

  • Extra punten voor het gangbare energielabel A (ruim een kwart van de corporatiewoningen heeft label A) zorgt voor een onnodige verhoging van de maximale huurprijs voor heel veel woningen, terwijl de kwaliteit dit niet rechtvaardigt. 
  • Er worden te veel punten aan energielabels A+ en hoger toegekend. Hierdoor worden nieuwbouw en gerenoveerde sociale woningen te makkelijk in een duurder segment verhuurd. De prikkel tot verduurzaming door minpunten aan slechte labels te geven is wel een goede zaak. 
  • Het weghalen van de WOZ-cap op de sociale huurgrens betekent dat er tienduizenden sociale huurwoningen verdwijnen naar de duurdere ‘middenhuur’. Dat is een slechte zaak en staat haaks op de plannen van minister De Jonge om de sociale huursector te vergroten. Deze stap zorgt voor minder betaalbare huurwoningen in plaats van meer. Er moet ook een WOZ-cap blijven werken op 142 punten, of er moet een maximaal aantal WOZ-punten komen voor alle gereguleerde woningen.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘De Jonge laat meer mensen schuilen onder de paraplu van de huurprijsbescherming, maar prikt er tegelijkertijd ook een paar flinke gaten in. We roepen de Kamer op dit te voorkomen en in te zetten op de echt ambitieuze huurprijsbescherming die zo hard nodig is,’

Jaarlijkse huurverhoging

Voor de categorie ‘middenhuur’ (woningen tussen de 142 en 187 punten) moet volgens De Jonge een maximum  gaan gelden van 0,5% boven de  gemiddelde CAO-loonstijging. De Woonbond wil dat dit onder de gemiddelde CAO-loonstijging komt te liggen. Winkels: ‘Anders sta je als volkshuisvestingsminister toe dat er jaar op jaar meer van het inkomen opgaat aan huur. Terwijl huurders in de vrije sector al veel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen en pensioenen al tijden niet of nauwelijks worden geïndexeerd.’

De Jonge hoopt zijn plannen in 2024 in te voeren.