Meteen naar de content

Kamer stemt voor wijzigen huurtoeslag

Huren en geld Gisteren stemde de Tweede Kamer in met het afschaffen van twee bepalingen in de huurtoeslag: de zogenaamde KAN-bepaling en de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.
enveloppen belastingdienst toeslagen

De Woonbond is voor het afschaffen van de harde inkomensgrenzen maar fel tegen de bezuiniging op de huurtoeslag door het afschaffen van de KAN-bepaling.

Verdwijnen KAN-bepaling

De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een deel van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur. De basishuur stijgt ieder jaar, door indexatie. Door het verdwijnen van de KAN-bepaling zal de basishuur de komende jaren sneller stijgen.

Volgens de huidige ‘KAN-bepaling’ gaat de basishuur omhoog met de voor de huurder meest gunstige van:

  • de gemiddelde huurstijging van het voorgaand jaar;
  • de procentuele stijging van het bijstandsinkomen.

Door het schrappen van de KAN-bepaling gaat de eigen bijdrage vanaf 2019 jaarlijks omhoog met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor zal het deel dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen harder stijgen. Een motie van de PvdA en de SP om de KAN-bepaling te behouden, haalde helaas net geen meerderheid.

Vervallen harde inkomensgrenzen

De Woonbond pleit wel al langer voor het laten vervallen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag. Nu is het zo dat huurders die een euro boven de voor hen geldende inkomenseis verdienen, het recht op huurtoeslag verliezen. Dat betekent een harde inkomensdaling. Als de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk afloopt, is dat niet meer aan de orde.