Meteen naar de content

Kamer wil scherpere rem huurstijging vrije sector

Huren en geld Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een wettelijk maximum blijft op de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. De hoogte ervan hangt nog van enkele voorstellen af.
Persoon legt steeds grotere stapels geld op tafel, naast miniatuurhuisje.

Woensdag sprak de Tweede Kamer over de verlenging van de ‘Wet Nijboer’. Deze werd in 2021 ingevoerd voor drie jaar om een huurexplosie te voorkomen. Nu geldt in de vrije sector een maximale jaarlijkse huurverhoging ter hoogte van de inflatie + 1% óf de gemiddelde cao-loonstijging + 1%. De laagste van de twee geldt. Deze wet loopt op 1 mei dit jaar af.

Gemiddelde loonstijging of inflatie leidend?

Een Kamermeerderheid is voorstander van het voorstel van minister de Jonge om deze wet voor drie jaar te verlengen. Wel is er nog discussie over de aanpassing van de minister om alleen de cao-loonstijging te laten gelden. GL/PvdA, NSC en CU stellen voor om vast te blijven houden aan het ‘laagste van de twee’-principe.

Betere rem op huurstijging is nodig

Ook de Woonbond pleitte eerder al hiervoor, omdat dit een betere rem op de huurstijging is. Ook voorkomt het enorme pieken in de huurstijging. Daarnaast wil de Woonbond ook af van de opslag van 1%.

PVV pleit voor alleen inflatie als maximum

De PVV stelt juist voor om de maximale jaarlijkse huurverhoging alleen te baseren op het inflatiecijfer. In een toelichting zegt de PVV dit ‘een redelijke vergoeding in de stijgende kosten voor de verhuurder’ te vinden.

Voorstel tegen ‘stapelhuurverhoging’

De termijn waarop verhuurders niet geïnde huurverhogingen alsnog kunnen innen, wil de ChristenUnie (CU) verlagen van vijf naar twee jaar. CU doet dit voorstel om het stapelen van huurverhogingen en de ernstige financiële gevolgen te beperken. De minister wil deze stapeling toestaan als de verhuurder dit schriftelijk meldt, maar NSC, D66, GL/PvdA en CDA steunen het CU-voorstel.

Binnenkort wordt er gestemd over de wet en de voorgestelde wijzigingen.