Meteen naar de content

Kamer wil winstbelasting corporaties stoppen

Politiek en beleid De Tweede Kamer sprak zich dinsdag uit tegen de winstbelasting voor woningcorporaties. Hoge belastingdruk voor corporaties staat aanpak van de wooncrisis in de weg.
Met de motie van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, sprak de Kamer zich uit tegen de winstbelasting voor woningcorporatie.

Een Kamermeerderheid steunde de motie van de SP, die de partij indiende samen met ChristenUnie en GroenLinks. Jaarlijks dragen woningcorporaties ongeveer € 1,5 miljard winstbelasting af, terwijl woningcorporaties helemaal geen winst uitkeren.

Opbrengst huur voor nieuwbouw en renovatie

Alle inkomsten van corporaties bestaan uit de huren die huurders samen opbrengen. Door de winstbelasting kan een deel van deze huuropbrengsten niet gebruikt worden voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie van huurwoningen.

Juist in deze wooncrisis moeten woningcorporaties alle zeilen bijzetten

Zeno Winkels

Belangrijk besluit

“Juist in deze wooncrisis moeten woningcorporaties alle zeilen bijzetten om sociale huurwoningen te bouwen en de huurprijzen laag te houden. Daarom heeft de Kamer een uitstekend en belangrijk besluit genomen. Maar nu is het zaak dat het zo snel mogelijk praktijk wordt. Dan kunnen jongeren uit huis voordat ze oud zijn en wordt een bouwcrisis voorkomen”, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond.

Succes na lange weg

De Woonbond heeft lang gepleit voor het afschaffen van de winstbelasting voor corporaties. Onder meer in dit opinieverhaal zet Winkels alle feiten en argumenten op een rij.