Meteen naar de content

Kiezers formerende partijen steunen Wet Betaalbare Huur

Huren en geld Uit kiezersonderzoek blijkt dat onder de bevolking grote steun is voor de Wet Betaalbare Huur. Ook bij de achterbannen van de vier formerende partijen.

De Woonbond heeft een representatief kiezersonderzoek laten uitvoeren via het onafhankelijke platform PanelClix en 1000 Nederlanders stellingen voorgelegd. Bijna 80% van de ondervraagden vindt dat er een wet moet komen die de de maximale hoogte van de huurprijzen in de vrije sector regelt. Zelfs onder VVD-kiezers is 71% hier voorstander van.

Oproep aan Kamer: vertegenwoordig je kiezer

De Woonbond roept de Tweede Kamer dan ook op hun kiezers te vertegenwoordigen en de Wet Betaalbare Huur te steunen én aan te scherpen. Maandag 22 april gaat de Kamer hierover in debat. Eerder stuurde de Woonbond deze brief al aan de Kamerleden.

Het onderzoek laat nog meer interessante resultaten zien op onderstaande stellingen:

  • “De huren zouden niet sneller moeten stijgen dan de lonen.”

In de Wet Betaalbare Huur is nu voorgesteld dat de huren sneller mogen stijgen dan de lonen door middel van een opslag van 1%. Kiezers zijn het haast unaniem met elkaar eens dat de huren niet sneller moeten stijgen dan de lonen.  De Woonbond roept de Kamerleden dan ook op om de opslag te schrappen.

  • “Voor alle huurwoningen moet een maximaal toegestane huurprijs gelden.”

In de Wet Betaalbare Huur wordt slechts een deel van de vrije sector gereguleerd (tot 186 punten). Kiezers vinden echter in ruime meerderheid (boven de 70%) dat van alle huurwoningen er een maximaal toegestane huurprijs zou moeten gelden.

  • “Voor het verhuren van woningen moeten we in Nederland minder afhankelijk zijn van commerciële verhuurders.”

Rondom de Wet Betaalbare Huur is er ook veel discussie over de rol van commerciële verhuurders. Bijna 80% van de kiezers vindt echter dat we minder afhankelijk zouden moeten zijn van commerciële verhuurders.

  • “Als verhuurders hun huurwoning verkopen omdat ze niet veel winst maken dan vind ik dat acceptabel.”

De afgelopen periode was er veel discussie over de verkopen van commerciële verhuurders van huurwoningen omdat ze niet veel winst (meer) maken. Kiezers lijken dit echter met bijna 60% wel acceptabel te vinden.

Meer eensgezindheid dan media doen lijken

Rondom het wetsvoorstel lijken de verschillen in de samenleving groot als je de berichten in de media volgt. Dit blijkt echter niet uit het kiezersonderzoek. Er is weinig verschil tussen kiezers van partijen aan de linkerzijde en aan de rechterzijde. Van partijen die fel tegen de wet zijn, zijn hun kiezers in ruime mate voor.