Meteen naar de content

Maximale prijs voor warmte in 2023 bekend

Huren en geld De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het maximale tarief voor warmte in 2023 vastgesteld op €90,91. Dit is het maximale bedrag per Gigajoule (GJ) warmte dat je met een warmtenetaansluiting betaalt voor je verbruik bóven 37 GJ. Tot een verbruik van 37 GJ betaal je €47,38. Dit is het energieprijsplafond voor warmte.
Jongeman stelt thermostaat in
Man stelt thermostaat in

In de Warmtewet is vastgelegd dat de prijs van warmte gekoppeld is aan de prijs voor aardgas. Normaal baseert de ACM het warmtetarief op de jaarcontracten voor aardgas. Op dit moment bieden energieleveranciers geen jaarcontracten aan. Daarom heeft de ACM de prijs nu vastgesteld op basis van de recente groothandelsprijzen voor gas.

Prijsplafond voor warmte

Zowel voor aardgas als voor warmte geldt in 2023 een energieprijsplafond. Voor 2023 is het prijsplafond voor warmte €47,38 tot een verbruik van 37 GJ. De meest mensen met een warmtenetaansluiting verbruiken minder dan 37 GJ. Zij zullen dus niet te maken krijgen met de maximumprijs van de ACM.

Verschillen met 2022

Het maximumtarief voor 2022 was € 53,95. Het energieprijsplafond voor 2023 ligt daar onder. Maar voor wat een huishouden boven de 37 GJ verbruikt geldt dus het veel hogere tarief. Daarbij stijgt ook het maximale vastrecht flink, namelijk van €494,58 naar €549,58 per maand. De huur van de meest gebruikte afleverset stijgt met 6% naar €140,88.

De werkelijke tarieven

De prijs voor warmte die de ACM heeft bepaald is de maximale prijs. De tarieven van grote warmteleveranciers zijn vaak lager. De komende weken maken zij hun tarieven bekend. Veel bedrijven die warmte leveren via een warmte-koude-opslaginstallatie (WKO) gebruiken vaak wel de maximale tarieven.

Tarieven Vattenfall al bekend

De grote energieleverancier Vattenfall heeft zijn tarieven al bepaald: boven het prijsplafond betaal je bij daar €76,45 per GJ. Dat is flink minder dan het maximum. Het vastrecht inclusief afleverset en meetkosten stijgt bij Vattenfall fors van €475 naar €600 voor de regio Amsterdam. Dit kan echter anders zijn op andere plekken in Nederland.