Meteen naar de content

Meer vrouwen en jongeren dakloos dan gedacht

Politiek en beleid Uit een nieuwe telling blijkt dat er veel meer jongeren en vrouwen dak of thuisloos zijn dan vaak werd gedacht. Dat laat het Kansfonds weten.
Veel meer jongeren en vrouwen dan gedacht zijn dak- of thuisloos

Al langer hebben opvangorganisaties kritiek op de officiële CBS-cijfers waarin veel dak- en thuisloze mensen niet mee worden geteld. De nieuwe telling kijkt breder naar dakloosheid. In deze telling, in Nederland onder meer uitgevoerd door het Kansfonds, wordt dakloosheid als een gebrek aan volwaardige huisvesting gezien.

Stereotype beeld achterhaald

Een alleenstaande man van middelbare leeftijd met psychische problemen of een verslaving, op een bankje in het park. Dat stereotype beeld van een dakloze is achterhaald. Bijna een derde van de getelde volwassenen is vrouw. Kinderen en jongeren vormen bij elkaar ruim 40 procent van de in totaal getelde dak- en thuisloze personen. Bovendien leeft de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen. Maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Zoals de 23-jarige Veerle. Zij woonde antikraak, moest dat huis uit en woont nu na een korte periode van bankslapen in illegale onderhuur. ‘Dat is een wiebelige constructie. Ik ben nog iedere dag op zoek naar iets waar ik wel legaal kan wonen, zodat ik van die stress af ben.’

Problemen scherp in beeld krijgen

De regio Noordoost-Brabant vervult een voortrekkersrol in Nederland door als eerste regio deel te nemen aan de nieuwe telling. “Om inwoners die dakloos zijn of dreigen te worden goed te kunnen helpen, is het belangrijk dat gemeenten het probleem scherp in beeld hebben”, zegt Pieter Paul Slikker, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch. “Uit de praktijk wisten we al dat de groep mensen die in een onzekere woonsituatie zit anders en groter is dan de cijfers ons eerder vertelden. De telling bevestigt dit. De groep is groter, bestaat uit meer vrouwen, kinderen en jongeren dan eerder in beeld was.”

Belang woonzekerheid lang blinde vlek

Hogeschool Utrecht en het Kansfonds willen voor heel Nederland heldere, betrouwbare en vergelijkbare cijfers van dak- en thuisloosheid. “Heel goed dat er op deze manier breder gekeken wordt naar de problemen van woononzekerheid”, reageert Marcel Trip, belangenbehartiger van de Woonbond. “Het belang van woonzekerheid is te lang een politieke blinde vlek geweest. Deze problematiek goed in beeld hebben is een belangrijke stap naar de noodzakelijke oplossingen.”