Model Sociaal Statuut bij sloop en renovatie

22 december 2016

Veel huurdersorganisaties en verhuurders hebben samen een sociaal plan gemaakt voor gebruik bij sloop en renovatie van woningen en complexen. Dat is echter niet overal het geval en regelmatig worden deze sociale plannen ook vernieuwd.

Het is belangrijk dat de rechten van huurders bij sloop en renovatie goed zijn geregeld.  De Woonbond heeft daarom hiervoor als ondersteuning een Model Sociaal Statuut gemaakt. Huurdersorganisaties kunnen dit model gebruiken bij overleg met de verhuurder bij het opstellen of vernieuwen van een sociaal plan.

Sociaal plan is verplicht

Met de invoering van de Woningwet is het een verplichting dat corporaties een sociaal plan opstellen voor de betrokkenheid en rechten van huurders bij sloop en renovatie. De wet vereist dat de corporatie hier op zijn minst overleg over voert met de huurdersorganisatie en de betrokken gemeente. Het is gebruikelijk dat dit plan gezamenlijk wordt opgesteld. Een verstandige corporatie doet dat ook, want draagvlak is van groot belang bij sloop en renovatie.

Model van Aedes is onder de maat

Om corporaties te helpen om sociale plannen op te stellen heeft corporatiekoepel Aedes kort voor de zomer een modelreglement gemaakt. De Woonbond is daar niet bij betrokken en de inhoud stelt dan ook ernstig teleur. De focus in het Aedes-model ligt op de belangen van de verhuurder en de voorgestelde normen zijn ronduit minimaal. Het plan om mensen met een net te hoog (al of niet tijdelijk) inkomen bij een renovatie of sloop op straat te kunnen zetten, is wat de Woonbond betreft geen optie. Sloop en renovatie mogen niet misbruikt worden om  mensen te weren uit de sociale sector. Voorstellen daartoe kunnen onmogelijk geaccepteerd worden door huurdersorganisaties. Het Woonbond-model is daarom een veel beter startpunt voor gesprekken over een sociaal plan.

huurdersorganisatie
renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen