Een nieuwe cv-ketel, hoe regel ik dat?

1 september 2013

In particulier verhuurde woningen komt het regelmatig voor. De cv-ketel is oud of zelfs helemaal afwezig, waardoor de stookkosten onnodig hoog zijn. Loont het om de ketel te vervangen? En hoe regelt u dat er een nieuwe ketel komt?

voeten verwarmen aan radiator

Een verwarmingsketel gaat ongeveer 15 jaar mee. Heeft u een ketel die ouder is, dan kunt u ervan uit gaan dat een nieuwe ketel een forse besparing op de energierekening op kan leveren.

Advies op maat

Wilt u weten wat u zou besparen als uw huidige toestel wordt vervangen door een nieuwe, zuinige ketel? Raadpleeg de Verwarmingswijzer van Milieu Centraal. U krijgt dan een advies op maat, waarin staat welk type verwarmingstoestel in uw situatie een goede keuze is, en wat u daarmee kunt besparen. Hebt u nog een Verbeterd Rendement (VR)-ketel? Dan levert een nieuwe Hoog Rendement (HR)-ketel een jaarlijkse besparing van ongeveer € 270 op. Zo'n ketel kost ongeveer € 1000 tot € 2000.

Nieuwe ketel

Hoe regelt u een nieuwe ketel? Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Uw verhuurder er gewoon om vragen is de eerst aangewezen weg. Wil uw verhuurder niet meewerken, dan is het mogelijk om vervanging juridisch af te dwingen. Kan dat niet, dan staat altijd nog de mogelijkheid open om de ketel op eigen kosten te vervangen.

Vragen om een nieuwe ketel

Mogelijk gaat uw verhuurder gewoon accoord met uw verzoek om een nieuwe ketel. U moet er wel rekening mee houden dat met de nieuwe ketel ook een huurverhoging volgt. Die huurverhoging moet in redelijke verhouding staan tot de kosten van de investering, minus de kosten voor onderhoud die altijd voor rekening van de verhuurder komen. Uw verhuurder mag dus geen onredelijke bedragen in rekening brengen. In veel gevallen levert de besparing op de energierekening u meer op dan de huurverhoging u kost.

Juridisch afdwingen

Is uw cv-ketel meer dan 10 jaar oud en is het rendement minder dan 80%? En wil uw verhuurder niets weten van vervanging? Dan kunt u via de rechter afdwingen dat hij toch een nieuwe ketel plaatst. U kunt zich daarbij beroepen op Artikel 243 van het Burgerlijk Wetboek 7. De wet stelt wel dat u bereid moet zijn een huurverhoging te betalen die in redelijke verhouding staat tot de kosten van de investering.

Zeer oude ketel kan 'gebrek aan de woning' zijn

Is uw ketel nog veel ouder? Over een ketel die al 31 jaar oud was, is door een rechter een interessante uitspraak gedaan. In deze uitspraak uit 2010 staat dat de ketel een gebrek aan de woning was, in de zin van Artikel 204 van Burgerlijk Wetboek 7. Voor die gebreken geldt dat u ze zelf kunt laten oplossen als de verhuurder dat weigert. Kosten die u daarvoor maakt zijn te verhalen op de verhuurder, mits het om 'redelijke kosten' gaat. Dat volgt weer uit Artikel 206 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek 7. Overweegt u om de ketel zelf te vervangen, en de kosten daarvan te verhalen op de verhuurder? Win dan wel eerst juridisch advies in. Als lid van de Woonbond kunt u daarvoor terecht bij de Huurderslijn.

HR-ketel als Zelf Aangebrachte Verandering

Op eigen kosten de ketel vervangen kan altijd, maar daarvoor moet u wel toestemming vragen aan uw verhuurder. Hij mag die toestemming overigens niet weigeren. Verder is het belangrijk om schriftelijk afspraken te maken over een vergoeding als u zou verhuizen. Wil uw verhuurder niet afspreken dat u bij verhuizing een vergoeding krijgt voor de cv-ketel én hebt u de investering nog niet terugverdiend op het moment dat u verhuist? Dan is het mogelijk om via de rechter alsnog vergoeding af te dwingen. In de nieuwe Woonbondbrochure Klussen in een Huurwoning leest u daarover meer.

Wat als de cv ontbreekt

Heeft uw woning geen cv, maar wel een (verouderde) gaskachel? Dan valt te overwegen aan uw verhuurder te vragen cv aan te leggen. Ook dan moet u bereid zijn een huurverhoging te betalen die in redelijke verhouding staat tot de kosten van die investering. Het aanleggen van een geheel nieuwe cv-installatie is helaas duurder dan het vervangen van een reeds bestaande ketel, wat betekent dat ook de huurverhoging wat hoger kan uitpakken. De Huurcommissie heeft normen opgesteld voor huurverhoging bij dit soort woningverbetering. Meer daarover leest u de publicatie Beleid Huurverhoging na woningverbetering (pdf)

Besluit u om zelf cv aan te laten leggen dan kunt de kosten daarvan niet op de verhuurder verhalen. In 2010 heeft een rechter geoordeeld dat een zeer oude cv-ketel als ‘gebrek aan de woning' geldt, maar er is (nog) géén rechter geweest die het geheel ontbreken van cv als gebrek aan de woning heeft erkend. Helaas is het ook niet mogelijk om met een beroep op Artikel 243 af te dwingen dat er een cv-installatie wordt geplaatst. Alleen het vervangen van een verouderde ketel is juridisch afdwingbaar.

commerciële verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen