Meteen naar de content

Nieuwe regels voor woning zoeken regio Amsterdam

Woning zoeken Vanaf 16 januari verandert het zoeken naar een sociale huurwoning in de regio Amsterdam. Dit nieuwe zoek- en puntensysteem komt er om mensen die het hardst een nieuwe woning nodig hebben, een betere kans te geven deze te vinden.
Tabel over punten woningzoekenden

Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt hiermee te maken. Het gaat om woningzoekenden in Amsterdam en 13 omliggende gemeenten. Hier werken 14 woningcorporaties samen voor de toewijzing van sociale huurwoningen.

Vier soorten punten

Het nieuwe verdeelsysteem werkt met vier soorten punten: wachtpunten, zoekpunten, situatiepunten en startpunten. Afbouw van punten is ook mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer iemand langere tijd niet reageert of afspraken voor een bezichtiging niet nakomt.

Opgebouwde inschrijftijd omgezet

WoningNet en Woonmatch  blijven bestaan. Zij gaan werken met deze nieuwe regels. Stond je hier al ingeschreven, dan wordt je opgebouwde inschrijftijd omgezet in een aantal punten. Om deze opgebouwde inschrijftijd niet verloren te laten gaan, is het belangrijk om ingeschreven te blijven staan.

Wat vindt de Woonbond

Volgens de Woonbond is het zeker goed om de manier van woonruimteverdeling eerlijker te maken, maar het blijft een verdeling van schaarste. Daar gaat deze verandering in Amsterdam en omgeving geen oplossing voor zijn.

Meer informatie

Alles over de nieuwe regels is te lezen op www.socialehuurwoningzoeken.nl.