Meteen naar de content

Nieuwe wet tegen huisjesmelkers hard nodig

Goed en veilig wonen RTL nieuws verzamelde duizenden voorbeelden van bedreigingen en intimidatie van huurders door foute huisbazen. De wet die fout verhuurgedrag aan moet pakken, waar de Woonbond lang voor heeft gelobbyd, is hard nodig. De wet ligt nu ter consulatie.
Intimidatie door verhuurders komt helaas vaak voor

RTL Nieuws verzamelde meldingen over fout verhuurgedrag bij huurteams door heel Nederland en bij de Woonbond. In de meeste gevallen gaat het over te hoge huur,  slechte woonomstandigheden en foute contracten.  Maar ook over intimidatie en bedreiging. Zo werd huurder Remko bedreigd met een boormachine en zijn er tal van voorbeelden van intimiderend gedrag en (verbale) bedreigingen gedaan.

Wet goed verhuurderschap

Gelukkig komt er een wet waarmee gemeenten foute verhuurders kunnen aanpakken. De wet goed verhuurderschap geeft gemeenten de kans om in de verordening regels op te stellen waaraan verhuurders moeten voldoen. Ze kunnen vervolgens van verhuurders (en huurbemiddelaars) eisen beleid te maken om discriminatie en intimidatie te voorkomen en goed verhuurderschap te bevorderen. Dit beleid moet op schrift worden gesteld, actief worden verspreid en uitgevoerd. Als de gemeente deze eis in de verordening stelt moet de gemeente verplicht een meldpunt openen waar huurders en woningzoekenden problemen kunnen melden. Verhuurders die zich niet houden aan door de gemeente gestelde regels, kunnen een boete krijgen en in ernstige gevallen kan de gemeente het beheer van de panden zelfs overnemen. Er zal nog een AMVB (algemene maatregel van bestuur) worden opgesteld waarin minister Ollongren verder uitwerkt hoe deze verordening eruit moet zien en aan welke eisen het beleid van verhuurders en huurbemiddelaars zal moeten voldoen.

Verhuurvergunning

Door de nieuwe wet kunnen gemeenten straks een verhuurvergunning verplicht stellen in wijken waar de gemeente aan kan tonen vanwege de leefbaarheid of ter bescherming van kwetsbare personen in te moeten grijpen. Zonder vergunning mag je in die wijken dan geen woningen meer verhuren. Verhuurders die zich niet houden aan de voorwaarden van de vergunning kunnen ook een boete krijgen en ook hier kan de gemeente het beheer van de huurwoningen overnemen. De huisjesmelker is het pand dan kwijt, terwijl de huurders er mogen blijven wonen.

Eisen in de vergunning

De vergunning kan eisen stellen tegen intimidatie, achterstallig onderhoud maar ook tegen te hoge huren. De gemeente kan boetes gaan geven aan verhuurders die woekerhuren vragen. Bijvoorbeeld als kamers die volgens het puntenstelsel maximaal 400 euro mogen kosten steeds weer voor 900 euro worden verhuurd.

Woonbond ziet jarenlange inzet terug in beleid

De wet is een forse stap in de goede richting. Eindelijk worden er regels gemaakt om huisjesmelkers strenger aan te pakken. De Woonbond zet zich hier al jaren voor in, en is lang met het ministerie in gesprek geweest over wettelijke maatregelen tegen huisjesmelkers. We zijn blij dat die inzet terug te zien is in dit wetsvoorstel. Toch zijn er nog wel wat verbeterpunten, heeft de Woonbond laten weten op de openbare internetconsultatie.

Huurprijs en onderhoud

Zo zijn op dit moment niet alle gereguleerde woningen tegen een te hoge huurprijs beschermd door de vergunningsvoorwaarden. Dat zou wel moeten. Ook als de huurwoning inmiddels boven de liberalisatiegrens valt, maar wel gereguleerd is, zou dit consequenties moeten hebben voor de verhuurder. Nu geldt dit alleen voor woningen met een prijs onder de liberalisatiegrens. Ook worden woekerprijzen in de vrije sector door deze wet niet aangepakt. Daarvoor blijft een verandering nodig van het woningwaarderingsstelsel, waarmee woningen een maximale huurprijs krijgen die samenhangt met de kwaliteit van de woning. De jaarlijkse huurverhoging, die sinds kort wel is gereguleerd in de vrije sector, zou wel meegenomen moeten worden als voorwaarde in de vergunning.

De volledige inbreng van de Woonbond is terug te lezen bij de internetconsultatie. Reageren op het wetsvoorstel kan tot 1 september 2021.