Meteen naar de content

Oproep: verlaag huren ook bij lage inkomens commerciële huur

Huren en geld De Tweede Kamer heeft het komende donderdag over de eenmalige huurverlaging voor corporatiehuurders met een laag inkomen. Deze huurverlaging heeft de Woonbond afgesproken met corporaties en het ministerie. De Woonbond roept de Kamer dan ook op in te stemmen met de huurverlaging.

Afgelopen jaar leefden ruim 600 duizend huishoudens in energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Dat zijn ongeveer 90 duizend huishoudens meer dan voor de energiecrisis. Bijna 9 van de 10 huishoudens (88%) in energiearmoede is huurder. De meesten huren bij een woningcorporatie.

Meer kinderen leven in energiearmoede

De afgelopen twee jaar kregen vooral meer gezinnen met kinderen te maken met energiearmoede. Van de energiearme huishoudens die in een energetisch zeer slechte woning leven, bestond in 2022 ongeveer 33% uit gezinnen met kinderen. Voor de energiecrisis was dit 19%.

Slecht energielabel zorgt voor hogere zorgkosten

Het is al veel langer bekend dat mensen met een laag inkomen meestal hogere zorgkosten hebben dan mensen met een hoog inkomen. TNO concludeert dat dit deels samenhangt met de kwaliteit van de woning: hoe slechter het energielabel hoe hoger de zorgkosten.

Gevolgen voor kinderen groter

De negatieve effecten bij kinderen zijn nog veel groter dan bij volwassenen. De zorgkosten voor kinderen in een slecht geïsoleerde woning (label F en G) zijn 11% hoger dan de ziekenhuiskosten van kinderen in een goed geïsoleerde woning (label A en B). Bij volwassenen is het verschil 5%. Voor de Woonbond is dit een extra reden om woningen met een slecht label nog sneller te isoleren dan nu gepland staat.

Verwarmd huis is eerste levensbehoefte

Het maakt ook een groot verschil of de verwarming aan staat. Binnen de groep energiearme huishoudens zijn de ziekenhuiskosten van kinderen in een woning waar de verwarming uit of te laag staat gemiddeld 17% hoger dan van kinderen in vergelijkbare woningen waar de verwarming wel aan staat. Zolang slecht geïsoleerde woningen nog niet gerenoveerd zijn, is er daarom (nood)hulp nodig, vindt de Woonbond. Mensen moeten op zijn minst de verwarming aan kunnen zetten. Een verwarmd huis is een eerste levensbehoefte, ook voor de gezondheid.