Meteen naar de content

Reactie Woonbond Miljoenennota

Huren en geld De Woonbond ziet dat er stappen de goede kant op worden gezet in de begroting. Toch is er meer nodig om de inkomens te verhogen, is er een blinde vlek voor de betaalbaarheid voor huurders in de commerciële sector, en moeten de slechtste woningen met enkelglas zo snel mogelijk worden aangepakt nu de energieprijzen zo hoog zijn.

De Woonbond vindt het goed dat het Kabinet dit jaar nog zorgt voor compensatie voor energieprijsstijgingen. Veel huurders in een onzuinige woning kunnen moeilijk meer besparen. Voor hun zijn de gestegen prijzen een groot probleem. Vooral in de huursector was energiearmoede al een groot probleem voor de hoge recente prijsstijgingen. De Woonbond maakt zich ernstige zorgen over huurders die de energierekening niet kunnen betalen of huurders die uit angst voor te hoge stookkosten in de kou zitten. Het beloofde prijsplafond kan hier zorgen voor meer lucht, maar de gekozen prijsniveaus laten toch nog te hoge stijgingen van de energierekening toe.

Huurverlaging

De maatregelen voor het komend jaar bieden een gemengd beeld. Wat betreft de plannen voor volgend jaar is de Woonbond blij dat de huurverlaging voor een half miljoen huishoudens met een laag inkomen die huren bij een woningcorporatie, een jaar is vervroegd. Hier heeft de huurdersorganisatie ook voor gepleit. Deze huurverlaging gaat nu in 2023 in, in plaats van 2024. De huurtoeslag die hiermee wordt bespaard, wordt gebruikt om te zorgen dat huurders meer huurtoeslag krijgen. Dat is een goede stap. Wel vindt de bond dat de huurverlaging ook voor lage inkomens in de commerciële huursector moet gaan gelden. Ook is er meer koopkrachtcompensatie nodig. Bijvoorbeeld door het minimumloon verder te verhogen, en meer geld naar de huur- en zorgtoeslag te laten vloeien.  

Toeslagen en minimumloon

De Woonbond vindt dat het Kabinet door hogere huurtoeslag, zorgtoeslag en verder verhogen van het minimumloon moet zorgen dat lagere en bescheiden middeninkomens worden geholpen. Vooral huurders kampen vaak met een relatief laag inkomen waarvan een groot deel op gaat aan onvermijdbare kosten. Duurdere boodschappen en een hogere energierekening hakken er zeker hier hard in. De Woonbond ziet meer in het verhogen van bestaande toeslagen dan het verlengen van de energietoeslag. Die energietoeslag kent veel uitvoeringsproblemen en bereikt minder mensen. Ook vallen huishoudens door de harde inkomensgrens ineens buiten de boot. De huurtoeslag loopt bij een hoger inkomen geleidelijk af, waardoor de kans op een armoedeval daar minder groot is. 

Pak onzuinige woningen aan 

Daarnaast moeten de meest onzuinige woningen versneld worden aangepakt. Bijvoorbeeld door een gebrek te maken van enkelglas. Verhuurders moete dit dan vervangen, doen ze dat niet krijgt een huurder huurverlaging. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: uiteindelijk is energie besparen het duurzaamst en het betaalbaarst. Wat je niet hoeft te stoken hoef je ook niet te betalen. Dan moet je toch echt eens werk maken van de huurwoningen waar de warmte het raam zo weer uitwaait.’