Meteen naar de content

Regeerakkoord over huren

In het regeerakkoord dat op 15 december 2021 gepubliceerd werd staan veel plannen die belangrijk zijn voor huurders en woningzoekers.

De Woonbond heeft gemengde gevoelens over het regeerakkoord, lieten we weten in een persbericht. In dit nieuwsbericht zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Verhuurderheffing gaat weg

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Daar heeft de Woonbond jarenlang voor gestreden. De corporaties moeten in ruil voor het afschaffen prestatieafspraken maken met de minister over verduurzaming en nieuwbouw. Wat de Woonbond betreft komt inzetten op betaalbaarheid daarbij.

Minister voor Wonen

Er komt een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Huurtoeslag omgevormd

Er komt een omvorming van de huurtoeslag. In ieder geval gaat de maximale huurprijs voor aanvragen van huurtoeslag niet meer gelden. Nu worden huurders met een hoge huur en laag inkomen uitgesloten van huurtoeslag. Het is goed dat dat verandert. Daarnaast wil het kabinet gaan werken met normhuren. De hoogte van de huurtoeslag hangt dan niet af van de huurprijs, maar van de normhuur die hoort bij een bepaald inkomen. Huurders met een laag inkomen en hoge huur kunnen er hierdoor op achteruit gaan.

Huurstop per 2024

Uit de budgettaire bijlage bij het akkoord blijkt dat er voor 2024 een eenmalige huurstop staat gepland. Het is opmerkelijk dat die huurstop niet eerder wordt ingevoerd. Ook gezien de naar verwachting hoge inflatie in 2022.

Huurverhoging middeninkomens

Daarnaast wordt er gesproken over verhogen van huurprijzen voor middeninkomens in een sociale huurwoning tot de marktconforme huur. Dat betekent dat middeninkomens tegen torenhoge huurverhogingen aan kunnen lopen tot ver boven de sociale huurgrens. De bond is daar heel verontrust over.

Huurprijsbescherming in vrije sector

Zogenaamde ‘middenhuurwoningen’ krijgen een vorm van huurprijsbescherming. Zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Het is nog onduidelijk hoe. De Woonbond pleit er al langer voor de huurprijsbescherming voor de sociale sector door te trekken. Daarmee ligt er een sterk verband tussen de kwaliteit van een woning en de maximaal toegestane huurprijs. Helaas wordt er in het regeerakkoord nog niets gezegd over het inperken van de wildgroei aan tijdelijke huurcontracten op de commerciële huurmarkt.