Meteen naar de content

Samen door de crisis in Huurwijzer 4

Diensten en producten In het winternummer van Huurwijzer 4 staat de energiecrisis centraal. Een special met verhalen van senioren, studenten en andere huurders en over beproefde middelen om energie te besparen. Verder verhalen over zelfbouwende huurders, eenzaamheidsbestrijding in buurthuizen, en hurende molenaars.

‘Ik kan me suf besparen, maar als een huisgenoot de verwarming vergeet, schiet ik daar niets mee op’, zegt Rebecca-Elisa de Jeer die haar studentenkamer niet meer kon betalen door de gestegen energieprijzen. En hoe ervaren huurders Fred en Hannie de energiecrisis? Hoe besparen buurmannen Kick en Hennie? Wat adviseren energiecoaches John, Joop en Bert? En hoe zit het nou precies met het nieuwe energieplafond? ‘Onderzoek waar je recht op hebt’, adviseren huurders elkaar.

Samen zelfbouwen

Boschgaard is een collectief woonproject in Den Bosch. De toekomstige bewoners bouwen zelf mee aan 19 sociale huurwoningen en een nieuw sociaal centrum en buurtwerkplaats voor de hele buurt.

Huiskamers tegen de eenzaamheid

Buurthuizen zijn begonnen aan een tweede jeugd. Buurtgenoten gaan in De Admiraal in Dordrecht en de Magneet in Enschede samen de eenzaamheid te lijf.

Huurders houden molens draaiende

Het molencomplex in Kinderdijk is sinds 25 jaar Unesco Werelderfgoed. De molenaars krijgen soms het akelige gevoel dat ze voor hun verhuurder op het derde plan komen.

Andere aanpak dakloosheid

Kelly Warring zet haar ervaringskennis in om de situatie van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren: ‘Hoe langer je erin zit, hoe groter je problemen. We moeten investeren in structurele oplossingen.’

Woonbond ledenpanel

Moeten ouderen met een eengezinshuis worden aangemoedigd te verhuizen? Ja, vindt de helft van het Woonbondledenpanel. Nee, vindt de andere helft. Ook ouderen hebben recht op een tuin en een logeerkamer.

Vaste rubrieken

Zoals altijd zijn in ‘Om te beginnen’ nieuwtjes op het gebied van huren en wonen te vinden. ‘Beste Woonbond’ biedt ruimte aan brieven van huurders. Ook zijn er weer tuin- en balkontips in ‘Groene vingers’, ‘Huisraad’ met handige huishoudsnufjes, de kruiswoordpuzzel, ‘Schuurpapier’ en ‘Mijn huisbaas en ik’.

Wanneer krijg je Huurwijzer?

Als je persoonlijk lid bent van de Woonbond ontvang je Huurwijzer vier keer per jaar in je brievenbus. Ook organisaties die lid zijn ontvangen Huurwijzer. Het blad wordt dan bezorgd op het secretariaatsadres van de organisatie of -op verzoek- op huisadressen van bestuursleden. Naast Huurwijzer ontvangen organisaties die lid zijn ook het vakblad Huurpeil.

Huurwijzer achterbanabonnement

Het eerste nummer van Huurwijzer (de special over de huurverhoging) wordt elk jaar breed verspreid onder huurders, door organisaties die lid zijn van de Woonbond. Een aantal organisaties laat niet alleen Huurwijzer 1, maar ook de andere 3 nummers van Huurwijzer bij de eigen huurders thuisbezorgen.